Předpis 119/2004 Sb.

Citace119/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Částka39 (19. 3. 2004)
Účinnostod 19. 3. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
107 Návrh zákona o živnostenském podnikání
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele 
Derogace pasivní
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky1


ISP (příhlásit)