Předpis 196/2012 Sb.

Citace196/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka68 (13. 6. 2012)
Účinnostod 1. 9. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
528 Novela z. o pozemních komunikacích
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích 
104/2000novelizujeZákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)