Předpis 231/1992 Sb.

Citace231/1992 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti
Částka48 (29. 5. 1992)
Účinnostod 29. 5. 1992, zrušeno dnem 1. 1. 2007
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
1402 Vládní návrh novely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
65/1965novelizujeZákoník práce 
17/1978rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úhradě pojistného z pojistných smluv uzavíraných o pojištění osob socialistickými organizacemi 
223/1988novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce 
121/1990novelizujeNařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 
1/1991novelizujeZákon o zaměstnanosti 
343/1991rušíNařízení vlády České republiky o prodloužení dovolené pracovníkům organizací, které neprovozují podnikatelskou činnost 
347/1991rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže 
352/1991rušíNařízení o predžžení nároku na dovolenku na zotavenie pracovníkom v organizáciách, ktoré nevykonávajú podnikatežskú činnosť 
406/1991rušíNařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o prodloužení dovolené na zotavenou v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost 
407/1991rušíVyhláška o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
2/1992rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže 
Derogace pasivní
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti1
262/2006rušíZákon zákoník práce2


ISP (příhlásit)