Předpis 297/2011 Sb.

Citace297/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Částka105 (14. 10. 2011)
Účinnostod 19. 1. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
300 Novela z. o silničním provozu

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
247/2000novelizujeZákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 


ISP (příhlásit)