Předpis 115/2020 Sb.

Citace115/2020 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka43 (24. 3. 2020)
Účinnostod 1. 7. 2020
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
431 Novela z. o silniční dopravě

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě 
266/1994novelizujeZákon o dráhách 
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 


ISP (příhlásit)