Předpis 341/2011 Sb.

Citace341/2011 Sb.
NázevZákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
Částka120 (24. 11. 2011)
Účinnostod 1. 1. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
410 Vl.n.z. o Generální inspekci bezpečnostních sborů
Navržené změny10 tisků, z toho 2 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
174/1968novelizujeZákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
279/1992novelizujeZákon České národní rady o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky 
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích 
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 
168/1999novelizujeZákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
247/2000novelizujeZákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
56/2001novelizujeZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
221/2003novelizujeZákon ze dne 26.6. 2003 o dočasné ochraně cizinců 
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky 
Derogace pasivní
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu1
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích2
111/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů3
250/2021novelizujeZákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů4
130/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony5
Vztahováno k
407/2011na základěNařízení vlády k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů 


ISP (příhlásit)