Předpis 194/2017 Sb.

Citace194/2017 Sb.
NázevZákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
Částka71 (10. 7. 2017)
Účinnostod 25. 7. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
936 Vl.n.z.o snížení nákladů na zavád. vysokorychl. sítí el.kom.
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
416/2009novelizujeZákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 
Derogace pasivní
403/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
283/2021novelizujeZákon stavební zákon3
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona4
374/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2


ISP (příhlásit)