Předpis 123/2000 Sb.

Citace123/2000 Sb.
NázevZákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů
Částka36 (12. 5. 2000)
Účinnostod 1. 7. 2000, zrušeno dnem 1. 4. 2015
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
386 Zákon o zdravotních prostředcích - EU
Navržené změny9 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
Derogace pasivní
130/2003novelizujeZákon ze dne 2. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony,1
274/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví2
346/2003úplné zněníÚplné znění zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
58/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů3
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech4
196/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů5
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě6
268/2014rušíZákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů7
Vztahováno k
11/2005na základěVyhláška, kterou se stanoví druhy zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo třetí osoby a o sledování těchto prostředků pro jejich uvedení na trh 
100/2012na základěVyhláška o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi 
21/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi 


ISP (příhlásit)