Předpis 130/2003 Sb.

Citace130/2003 Sb.
NázevZákon ze dne 2. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony,
Částka49 (6. 5. 2003)
Účinnostod 1. 9. 2003
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
127 Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích
Navržené změny5 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
123/2000novelizujeZákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů 
Derogace pasivní
274/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví1
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě2
268/2014novelizujeZákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů3


ISP (příhlásit)