Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Barbora Urbanová

Schůze: 6, 9, 16, 19, 25, 35, 40, 45, 48, 50, 51, 53, 63, 65, 70, 86, 92, 98, 103

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

4. Vládní návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu) /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení
část č. 30 (11. 1. 2022)

79. Vládní návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu) /sněmovní tisk 61/ - druhé čtení  
část č. 217 (26. 1. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

27. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení
části č. 264-265 (3. 3. 2022)

78. Vládní návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu) /sněmovní tisk 61/ - třetí čtení
části č. 188-189 (2. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

46. Návrh poslanců Patrika Nachera, Roberta Králíčka, Milana Wenzla, Lubomíra Brože, Marka Nováka, Ondřeje Babky, Martina Kolovratníka, Josefa Kotta, Romana Kubíčka a Zuzany Ožanové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 34/ - prvé čtení
část č. 116, část č. 118 (24. 3. 2022)

72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019 /sněmovní tisk 155/ - prvé čtení
část č. 85 (24. 3. 2022)

73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou, podepsaná v Sarajevu 18. května 2021 /sněmovní tisk 156/ - prvé čtení
část č. 86 (24. 3. 2022)

119. Ústní interpelace
část č. 103 (24. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou, podepsaná v Brasília 9. prosince 2020 /sněmovní tisk 157/ - prvé čtení
část č. 185 (12. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

92. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019 /sněmovní tisk 155/ - druhé čtení
část č. 237 (16. 6. 2022)

93. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou, podepsaná v Sarajevu 18. května 2021 /sněmovní tisk 156/ - druhé čtení
část č. 238 (16. 6. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

99. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou, podepsaná v Brasília 9. prosince 2020 /sněmovní tisk 157/ - druhé čtení
část č. 89 (8. 9. 2022)

40. schůze (29. 9. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 37 (29. 9. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

166. Usnesení Poslanecké sněmovny ke stupňující se agresi Ruské federace na Ukrajině a zločinům proti civilnímu obyvatelstvu
části č. 27-30 (15. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 313/ - třetí čtení
část č. 53 (14. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

88. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení
část č. 69 (12. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 54 (17. 1. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení
část č. 93, část č. 100 (24. 2. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

21. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů /sněmovní tisk 384/ - prvé čtení
část č. 63 (5. 4. 2023)

92. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 65/ - druhé čtení
části č. 145-146 (20. 4. 2023)

152. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů /sněmovní tisk 384/ - druhé čtení  
části č. 228-229 (2. 5. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

71. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
část č. 197 (31. 5. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

62. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
část č. 118, část č. 122 (29. 6. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

100. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Kolombu dne 3. února 2023 /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení
část č. 52 (13. 12. 2023)

101. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu doplnění prohlášení České republiky v souladu s čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 1 Evropské charty regionálních či menšinových jazyků /sněmovní tisk 436/ - druhé čtení
část č. 53 (13. 12. 2023)

104. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou (Hanoj, 21. 4. 2023) /sněmovní tisk 485/ - druhé čtení
část č. 54 (13. 12. 2023)

107. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací nová příloha VI a změny přílohy II Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, přijatých ve Stockholmu, Švédsko dne 17. června 2005 a v Baltimore, Spojené státy americké dne 17. dubna 2009 /sněmovní tisk 516/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 55 (13. 12. 2023)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 616/ - prvé čtení  
části č. 40-41 (7. 2. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

část č. 22 (9. 4. 2024), část č. 160 (17. 4. 2024)

137. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 616/ - třetí čtení  
část č. 50 (10. 4. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 681/ - prvé čtení
část č. 126 (24. 5. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP