Sněmovní tisk 681
Novela z. o zahraniční službě - EU

Stav projednávání ke dni: 23. června 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 4. 2024.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 681/0 dne 19. 4. 2024.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1165/23, PID KORNCU6K9B7Q.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 5. 2024 (usnesení č. 267). Určil zpravodaje: Ing. Barbora Urbanová a navrhl Zahraniční výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 5. 2024 na 103. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1019).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 6. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 681/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 6. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 681/2 (doporučuje schválit).

Další projednávání možné od 24. 6. 2024.

Projednávání tisku navrženo na pořad 108. schůze (od 25. června 2024).


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Zahraniční výbor
č. 31 (20. června 2024)


Deskriptory EUROVOCu: cestovní pas, diplomatická služba, diplomatické vztahy, diplomatické zastoupení, konzulát, velvyslanectví, zahraniční politika

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)