Stenografický zápis 51. schůze, 18. června 2020Zahájení

(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Jan Farský
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Místopředseda PSP Tomio Okamura


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 556/ - druhé čtení

Poslankyně Jana Krutáková
Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Karel Tureček
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Jakub Janda
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Schiller
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Jaroslav Holík
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Marian Jurečka
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Jakub Janda
Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Jan Schiller
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslankyně Margita Balaštíková
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Marie Pěnčíková


2. Návrh poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 680/ - prvé čtení

Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec Karel Tureček
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Klaus
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Lukáš Černohorský


2. Návrh poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 680/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Karel Tureček


3. Návrh poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 681/ - prvé čtení

Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec Karel Tureček


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 734/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Josef Kott
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Monika Jarošová
Poslankyně Pavla Golasowská
Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Josef Kott
Poslankyně Monika Jarošová
Poslankyně Pavla Golasowská


5. Návrh poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení

Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec František Navrkal


6. Návrh poslanců Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jiřího Miholy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 526/ - prvé čtení

Poslanec Jan Bartošek
Poslanec František Navrkal


7. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré a Marie Pěnčíkové na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 508/ - prvé čtení

Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec František Navrkal


Sloučená rozprava k bodům 7, 8 a 9 /sněmovní tisky 549, 526 a 508/

Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Karla Maříková
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Marek Benda
Poslanec František Navrkal
Poslanec Radek Holomčík
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Marek Výborný
Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Pavel Kováčik


8. Informace vlády o ochraně klimatu

Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jan Farský
Poslankyně Dana Balcarová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec František Kopřiva
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Jan Farský
Poslanec Petr Třešňák
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslankyně Dana Balcarová
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Schůze skončila v 17.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP