Sněmovní tisk 526
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Výborný, Jan Bartošek, Pavel Bělobrádek, Marian Jurečka, Jiří Mihola, Vít Kaňkovský, Pavla Golasowská, Stanislav Juránek, Jan Čižinský) předložila sněmovně návrh zákona 21. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Výborný M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 526/0 dne 24. 6. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0526.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 24. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2019 jako tisk 526/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 646/19, PID ALBSBDKAMGK2.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: ochrana půdy, ochrana vod, ochrana životního prostředí, produkty důlního dobývání, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)