Sněmovní tisk 681
Novela z. o vodách (vodní zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jana Krutáková, Jan Farský, Věra Kovářová, Vít Rakušan, Petr Gazdík, Petr Pávek) předložila sněmovně návrh zákona 17. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: Krutáková J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 681/0 dne 19. 12. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0681.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 12. 2019. Vláda zaslala stanovisko 22. 1. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 1. 2020 jako tisk 681/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 32/20, PID ALBSBK5FBBCO.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: ochrana vod, povodeň, voda, vodní hospodářství, vodní tok, vodní zdroje, vodohospodářské stavby, využití vody

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)