(11.40 hodin)
(pokračuje Holomčík)

Třetí návrh, který zde předkládám, se týká využití tzv. šedé vody tak, aby bylo snadnější v budovách, které jsou např. veřejné nebo kancelářské budovy, a v dalších pracovat právě s šedou vodou, aby bylo jednodušší získat povolení. Protože tím, že v tento okamžik tady tato voda není zakotvena v zákoně, není specifikována, tak při získávání stavebního povolení narážejí investoři, narážejí i stavebníci na nutnost vést docela dlouhé řízení s krajskou hygienickou správou. A vlastně zdržuje to a řadu lidí to i demotivuje. Takže my chceme odstranit tuto legislativní bariéru.

Já jsem si vědom toho, že pro to, abychom dokázali zajistit nějaký hygienický standard a ochránit veřejné zdraví, tak je potřeba v prováděcích předpisech upravit parametry šedé vody tak, aby mohla kolovat v těch objektech. Vím také o tom, že Ministerstvo zdravotnictví v tento okamžik řeší projekt přes TA ČR, kdy se právě snaží definovat optimální hygienické parametry, ale já bych byl moc rád, abychom už v tento okamžik vyslali signál stavitelům, investorům, veřejnosti, že šedá voda má velký význam, že chceme do budoucna usnadnit cirkulaci jednou použité vody v objektech, a nastavili lhůtu pro nabytí účinnosti tak, aby Ministerstvo zdravotnictví bez problému dokončilo tento projekt a mělo i čas na napsání prováděcích předpisů. Takže si myslím, že je to projev určité ambice, kdy skutečně veřejnosti říkáme ano, voda nás zajímá, využití vody a úspory vody nás zajímají, ale zároveň to děláme způsobem, který je pro Ministerstvo zdravotnictví realizovatelný.

To jsou mé tři návrhy. Já bych jenom závěrem chtěl připomenout to, co už tady zaznělo. My jsme dneska představili náš plán Vodu řešíme teď! a tyto tři návrhy, ať už je to hospodaření s šedou vodou, ať už je to plán na zmapování a následné využití meliorací, tak i přísnější ochrana hydrologicky cenných oblastí, jsou součástí toho plánu, takže my ho těmito návrhy plníme v ten samý den, kdy jsme jej představili. A to je všechno, co jsem chtěl říct.

Děkuji vám za pozornost a v podrobné rozpravě se ke svým návrhům přihlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Gazdík, připraví se pan poslanec Jaroslav Holík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane ministře, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci, předně bych chtěl poděkovat, že program této schůze byl schválen, že se věcí sucha můžeme zabývat. A chtěl bych poděkovat i panu ministrovi životního prostředí, protože zjevně ho i snaha opozice pohnula k větším činům, a jsem tomu velmi rád, protože by tady nemělo jít o politiku, ale o budoucnost.

Já jsem už 17,5 roku starostou nebo místostarostou obce, jejíž název lže. Jmenuje se Suchá Loz a my už tam 12 let realizujeme komplexní pozemkové úpravy a já vám můžu na tomto místě věrohodně prohlásit, že Suchá Loz díky komplexním pozemkovým úpravám skutečně není suchá. Všechna opatření z komplexních pozemkových úprav se podařilo realizovat a dnes díky rybníčkům, tůním, melioračním brázdám, záchytným průlehům jsme chráněni jak před suchem, tak před bleskovými záplavami. Díky poldrům, díky výsadbě zeleně, větrolamů, pásům cest, to všechno funguje a jsou věci, které fungují.

Druhá věc, ve které ten název lže, je věc týkající se Ministerstva zemědělství, protože v jejich plánu existuje nádrž Suchá Loz, která ale není v našem katastru a není v Suché Lozi. A měl bych tady jeden dotaz na pana ministra životního prostředí i zemědělství. Proč, když víme, že komplexní pozemkové úpravy fungují, že zajišťují ekologickou stabilitu území, že bojují nejen proti suchu, ale i proti záplavám, proč je na ně tak zoufale málo peněz? Proč je těch peněz tolik, že kdyby měla komplexními pozemkovými úpravami projít celá republika, tak by to při současném financování trvalo 273 let? Dvě stě sedmdesát tři let je skutečně hodně a každý uzná, že za 40 let komunismu, kdy všechno patřilo všem a nic nikomu, se ta krajina zásadním způsobem změnila, a proto dnes musíme dělat komplexní pozemkové úpravy. A 273 let, které by to trvalo při současném financování, přestože víme, že to funguje, a moje obec je toho důkazem, přijeďte se podívat, každý uvidí, že to funguje, a v Suché Lozi díky tomu není sucho. Takže se ptám, pane ministře, prosím, kdy půjde více peněz do komplexních pozemkových úprav, do realizace společných zařízení? Kdy konečně se číslo 273 let sníží alespoň na nějakých 10, 20 let, kdy by to mělo relevantní smysl.

Druhá věc, na kterou bych se chtěl zeptat pana ministra životního prostředí, je jeho dopis, který jsme obdrželi jako obce a města, ve kterém pan ministr ctihodným primátorkám, primátorům, starostkám a starostům píše: "Aktuální situace stavu sucha na většině území České republiky není příliš příznivá. Rád bych vás proto touto cestou vyzval k realizaci adaptačních opatření, která je v rámci boje se suchem nezbytné realizovat v co největší míře. Jak jistě víte, prostřednictvím Národní koalice pro boj se suchem koordinujeme celou řadu aktivit od legislativních změn až po přímou finanční podporu konkrétních oblastí ve snaze obcím přípravu těchto adaptačních projektů co nejvíce usnadnit. Klíčovou roli v adaptaci na změny klimatu hrají bezesporu zemědělská a lesní půda, kde jsou opatření financována převážně z prostředků Ministerstva zemědělství."

Prosím, pane ministře, poslal jste tento dopis i představenstvu Agrofertu a jiných velkých zemědělských společností, které svou činností můžou výrazně, a vy to víte, boj se suchem ovlivnit? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Jaroslav Holík, připraví se pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, páni ministři, omlouvám se, vážené kolegyně, kolegové, dobrý den. Jestli můžu, jenom v úvodu malinko zareaguji na slova svého předřečníka Petra Gazdíka prostřednictvím pana předsedajícího. Petře, tady 40 let byl socialismus, tady ještě komunismus nebyl. Ale to jsem odbočil a teď se dostanu ke své vlastní zprávě.

Životadárnou tekutinou v lidském těle je krev. A stejnou funkci v přírodě zastává voda. Voda je základní podmínka života na této planetě Zemi. A pokud zdroje pitné vody zničíme, tak život na Zemi zanikne. Já jsem ze Zlínského kraje a mnohdy mi připadá, že to děláme všechno přesně proto, jenom aby ten život zanikl. Minulý víkend jsem se účastnil pochodu u Uherského Ostrohu, kde v přirozeném akumulačním území má vzniknout štěrkovna. Stejný problém je v oblasti Holešova. Bývalé letiště je obrovské akumulační území vody, která stéká z vizovických hor. A je tam průmyslová zóna, kde chceme postavit 51 fabrik. Lidi, my jsme se zbláznili! Ta zóna v současné době zásobuje 30 tisíc lidí pitnou vodou. A její kapacita je zásobovat až 100 tisíc lidí. Takže považuji ochranu vody jako naši prioritu a chtěl bych, aby ochrana vody byla zakotvena v zákoně. Aby tam bylo, že vědomé poškozování vodních zdrojů musí být posuzováno jako trestný čin. Voda se nesmí stát artiklem tvorby zisku a veškeré peníze, které získáme z distribuce vody, by měly být vráceny zase k ochraně vodních zdrojů a nesmí končit na účtech překupníků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP