Stenografický zápis 59. schůze, 30. června 2017


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Ladislav Šincl


192. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 /sněmovní tisk 1100/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Václav Votava


88. Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Jana Bartoška a Jaroslava Zavadila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 935/ - třetí čtení

Poslanec Vít Kaňkovský
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec František Laudát
Poslankyně Jana Hnyková


84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1017/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Leoš Heger
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Jaroslav Krákora


85. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1018/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Rostislav Vyzula
Místopředseda PSP Radek Vondráček


89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 816/ - třetí čtení

Poslanec Josef Kott


90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 862/ - třetí čtení

Poslanec Josef Kott
Místopředseda PSP Petr Gazdík


91. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 881/ - třetí čtení

Poslankyně Marie Pěnčíková


93. Senátní návrh zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (stykový zákon) /sněmovní tisk 736/ - třetí čtení

Senátorka Eliška Wagnerová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Marek Benda
Senátorka Eliška Wagnerová


42. Návrh poslanců Martina Sedláře, Martina Stropnického, Jany Černochové, Davida Kádnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze /sněmovní tisk 1094/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Martin Sedlář
Poslanec Ivan Gabal
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Pavel Antonín


194. Návrh poslance Bohuslava Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1086/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Bohuslav Svoboda
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Pavel Antonín
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec David Kasal
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec David Kasal
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec David Kasal
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Antonín
Poslanec David Kasal
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Štětina
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Pavel Antonín
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 12.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání skončilo ve 12.31 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP