Sněmovní tisk 1018
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1018/0 dne 2. 2. 2017.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 874/16, PID KORNA6LHS2PA.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2017 (usnesení č. 362). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1575).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 16. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1018/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1018/2, který byl rozeslán 24. 5. 2017 v 10:33.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 6. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 110, usnesení č. 1739).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 7. 2017.
  Zákon Senátem schválen 16. 8. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 297/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6391Rostislav Vyzula11852-16966.docx (17 KB) / PDF (211 KB, 3 strany) 17. 5. 2017 v 12:47:58
6405Soňa Marková11866-16981.doc (41 KB) / PDF (448 KB, 5 stran)
11866-16982.doc (40 KB) / PDF (447 KB, 5 stran)
 17. 5. 2017 v 17:57:59


Deskriptory EUROVOCu: daňový základ, pojistné, povinné pojištění, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)