(9.40 hodin)
(pokračuje Vondráček)

To, že se to užíváním zvrtlo v úvodní slovo, to já plně respektuji, navíc má přednostní právo v tu chvíli ten člověk. Pan zpravodaj má většinou okamžitě po zahájení obecné rozpravy možnost vystoupit a já to tak samozřejmě vždycky připouštím. Ale původním smyslem vystoupení navrhovatele je, že podle § 86 odst. 6 může vzít návrh zpět, poté už ne. Ta náplň se dává tomu vystoupení jiná, já to respektuji.

Doufám, že jsme tím nijak nenarušili chod Sněmovny. A souhlasím s tím, nechme si to posvětit odborem legislativy. Hlásí se ještě pan předseda Stanjura? Kýve hlavou. Počkáme si na výsledek toho výkladu. Děkuji.

Ptám se, jestli má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím a ptám se na případná závěrečná slova. Není zde zájem o závěrečná slova. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Teď poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko výboru.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Děkuji, pane místopředsedo. Garanční výbor na svém výjezdním zasedání 50. schůze ze dne 14. června má toto usnesení č. 246, které se týká hlasovací procedury:

Za prvé bychom měli hlasovat o návrhu legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesených ve třetím čtení.

Potom bychom měli hlasovat o bodech A1, A2, A3a a A3b, tj. usnesení zdravotního výboru č. 226 ze 46. schůze výboru.

Poté bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích paní poslankyně Hnykové pod písmeny B1 až B4.

Další hlasování, šesté, je pozměňovací návrh pana poslance Hegera.

Sedmé s označením D1 jsou pozměňovací návrhy pánů Kasala, Vyzuly, Krákory a dalších, které se týkají očkování.

Pozměňovací návrh D2 poslanců Kasala, Skalického.

Potom jsou pozměňovací návrhy pod číslem devět označené E1 až E3 pana poslance Vyzuly.

Desítka jsou pozměňovací návrhy E4a až E4c pana poslance Vyzuly.

Jedenáctým bodem je bod F1a bod 2 pana poslance Kaňkovského.

Dvanáctým bodem je bod F1a bod 3 a F1b dohromady pana poslance Kaňkovského.

Třináctým hlasováním je bod F2 pana poslance Kaňkovského.

Čtrnáctým bodem je bod G pana poslance Zavadila.

A patnáctým je hlasování o návrhu zákona jako celku.

Já samozřejmě potom u jednotlivých poslanců jednou větou uvedu, čeho se pozměňovací návrhy týkají.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A k proceduře se hlásí paní poslankyně Hnyková.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Já jsem v obecné části avizovala, že budu navrhovat úpravu hlasovací procedury. Požádala bych vás, vážené kolegyně a kolegové, abychom hlasování o mém pozměňovacím návrhu za prvé předřadili, dali ho jako první bod, a hlasování rozdělili na B1 až B3, to by bylo první hlasování, a druhé hlasování by bylo B4. Velmi děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Táži se, zda má ještě někdo k proceduře nějaké návrhy. Jestliže tomu tak není, musíme se s procedurou vypořádat hlasováním. Nejdřív budeme hlasovat o navržené změně paní poslankyně Hnykové, že bychom toto hlasování o bodech B1 až B4 rozdělili na dvě. (Poslankyně Hnyková připomíná z místa ještě předřadit.) A předřadili, dobře. Opět přivolám kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh změny procedury. Kdo je proti?

Hlasování 90, přihlášeno je 136 poslanců, pro 127, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o celé proceduře jako celku ve znění přijaté změny.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 91, přihlášeno 136, pro 131, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A já poprosím pana zpravodaje, aby nás tedy provedl hlasováním a sděloval stanoviska výboru.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Já děkuji, pane místopředsedo. Takže odhlasovali jsme změnu a hlasování podle paní poslankyně Hnykové. Já myslím, že bych tu proceduru nemusel číst celou. My jsme v podstatě předřadili její bod před usnesení výboru, takže by se hlasovalo v té první části o legislativně technických úpravách, potom by se hlasovalo o bodu B1 až B3 dohromady, bod B4 samostatně, jak byl schválen návrh paní poslankyně, a pokračovalo by to usnesením výboru a dalšími body, které jsem již tady v proceduře řekl. Nebo jestli myslíte, pane místopředsedo, že to mám přečíst znovu?

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ne, tak jak to říkáte. Souhlasím. Můžeme.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dobře, děkuji. Takže za prvé bych si dovolil návrh legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesených ve třetím čtení. Žádné legislativně technické úpravy nemám napsané ani nebyly přednesené.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Výborně, takže můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Takže bychom pokračovali bodem 2, to je návrh paní poslankyně Hnykové uvedený pod bodem B1 až B3, hlasování by to bylo jedno. Týká se samozřejmě zveřejňování smluv, zvláštních smluv, dodatků ke smlouvám a srovnání v podstatě určitého rozdílu mezi pobytovými službami v sociálních zařízeních a v lůžkových zařízeních zdravotnictví. Stanovisko výboru je bohužel nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Doporučující.)

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento pozměňující návrh B1 až B3. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 92, přihlášeno 137, pro 130, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Potom bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu B4 paní poslankyně Hnykové. Ten se týká zveřejňování zvláštních smluv v registrech jak pojišťoven, tak registru Ministerstva vnitra. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Nedoporučující.)

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 93, přihlášeno 138, pro 33, proti 82. Tento návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Potom bychom měli hlasovat o usnesení garančního výboru pro zdravotnictví. Začnu bodem A1. Jestliže ale došlo ke schválení bodu B1 až B3, tak se bod A1 stal nehlasovatelným, takže měli bychom přejít k bodu A2. Ten se týká bezplatného předávání informací mezi pojišťovnami. Stanovisko garančního výboru je samozřejmě pozitivní, doporučující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP