Sněmovní tisk 1100
Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 4. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1100/0 dne 21. 4. 2017.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 336/17, PID KORNAKJKVWC2.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2017 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1716).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 1 den.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 6. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1100/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1781).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 20. 7. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 7. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 7. 2017.

Zákon vyhlášen 31. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 232/2017 Sb.Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, rozpočtová pravidla, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)