Sněmovní tisk 736
Sen.n.z. - stykový zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 4. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: Wagnerová E.,Nenutil M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 736/0 dne 7. 3. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 3. 2016. Vláda zaslala stanovisko 30. 3. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 3. 2016 jako tisk 736/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 338/16, PID KORNA7WAR3BT.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1408).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 12. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 736/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 1. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 736/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 736/4, který byl rozeslán 6. 6. 2017 v 21:03.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 736/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 6. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1743).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 300/2017 Sb.Hesla věcného rejstříku: Parlament ČR

Deskriptory EUROVOCu: dvoukomorový systém, hlasování o zákonu, jednací řád parlamentu, legislativní proces, parlamentní dokument, parlamentní proces, schválení zákona

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)