Sněmovní tisk 1094
Novela z. - branný zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2017.
Zástupce navrhovatele: Sedlář M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1094/0 dne 13. 4. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 4. 2017. Vláda zaslala stanovisko 16. 5. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 5. 2017 jako tisk 1094/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 498/17, PID ALBSALLJ5MBW.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 5. 2017 (usnesení č. 393). Určil zpravodaje: PhDr. Ivan Gabal a navrhl Výbor pro obranu jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 6. 2017 na 59. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1744). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 130, usnesení č. 1744).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 15. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 103 pod číslem 294/2017 Sb.Deskriptory EUROVOCu: armáda, dobrovolná vojenská služba, mzdová politika, odměňování, vojenské cvičení, zálohy

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)