Stenografický zápis 59. schůze, 29. června 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


189. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Jiří Valenta
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Vladimír Koníček
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Pavel Šrámek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jiří Valenta
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.18 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Petr Kořenek


43. Vládní návrh na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018 - 2022 /sněmovní tisk 1076-E/

Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Zbyněk Stanjura


50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu odvolání výhrady Československé socialistické republiky k článku 1 odst. 1 písm. b) Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a odvolání prohlášení Československé socialistické republiky k článku I Dodatkového protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží /sněmovní tisk 823/ - druhé čtení

Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marek Benda


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016 /sněmovní tisk 1044/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaroslav Holík


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé /sněmovní tisk 1105/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Pavel Plzák
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách /sněmovní tisk 1031/ - prvé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Matěj Fichtner
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách /sněmovní tisk 1035/ - prvé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Zbyněk Stanjura


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách /sněmovní tisk 1036/ - prvé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Pavel Šrámek


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě /sněmovní tisk 1037/ - prvé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Pavel Šrámek


71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol pozměňující smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaný v Praze 1. února 2017 /sněmovní tisk 1068/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Fischerová


72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru /sněmovní tisk 1102/ - prvé čtení

Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslanec Karel Rais
Poslanec Roman Sklenák


81. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s odstoupením České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra /sněmovní tisk 1122/ - prvé čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Milan Urban


82. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci na moři, přijatá v roce 2006 /sněmovní tisk 1126/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Pastuchová


44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 731/ - druhé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


190. Ústní interpelace

Poslankyně Helena Langšádlová
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Jan Farský
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Michal Kučera
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech
Poslanec Michal Kučera
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Štětina
Poslankyně Olga Havlová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech
Poslankyně Olga Havlová
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Gabriela Hubáčková
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Nina Nováková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech
Poslankyně Nina Nováková
Poslankyně Markéta Wernerová
Poslanec Jan Farský
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech
Poslankyně Olga Havlová
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Michal Kučera
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Michal Kučera
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání skončilo v 16.23 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP