(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím.

 

Poslanec Pavel Antonín: Já nikdy nebudu tak dobrý rétor jako pan docent Svoboda. Takže v tomto mě omluvte. Ale chtěl bych, abyste pochopili, že to, co se odhlasovalo minule při projednávání tohoto zákona, bylo správné.

Dítě, které přijde k pediatrovi v ambulanci, je stejně nemocné jako dítě, které přijde nemocné do nemocnice. Lékař, který ho ošetřuje, má mít jeden systém vzdělávání, který ho připraví na to, jak o to dítě pečovat. Ne jiný s jedním kulatým razítkem a druhý s druhým kulatým razítkem, který se bojí o to razítko nyní přijít. To si myslím, že je zcela zásadní, a všichni byste to měli pochopit.

Jsou státy, kde pediatr - a blízké státy německy mluvící kolem nás - je specialista jeden v celém okrese, který konzultuje speciální pediatrická onemocnění a taková ta běžná, základní setkávání se se zdravotníkem je setkávání se s rodinným lékařem, a teprve potom je nemocniční péče. I takto může vypadat pediatrie.

Já jsem rád, že u nás funguje tak, jak je, a jsem za to šťastný. Nepřipadá mi, že to, co odejde z nemocnice do ambulance, je odpad. Připadá mi, že by to spojení mezi nemocnicí a terénem mělo jednou provždy zůstat a neměly by se mu klást překážky a neměly by se mezi nimi vykopávat příkopy.

Na závěr bych chtěl říct, že vystoupilo osm kolegů, z nichž někteří opakovaně. Vzneslo se několik návrhů, aby se projednávalo v devadesátce. Veto, aby se projednávalo v devadesátce. Zkrácení na 12 dní. Veto na zkrácení na 12 dní. A projednávání za 30 dní. A potom zamítnutí v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Já přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

Nejprve se tedy budeme zabývat návrhem na zamítnutí, který předložil pan poslanec Kasal.

Já zahajuji hlasování a... (Ze sálu: Není možné. Nedostatečný počet poslanců.) Omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Byť opticky je tady poslanců většina, tak přihlášených svými kartami je pouze 63 poslankyň a poslanců. A usnášeníschopná Poslanecká sněmovna v tento moment není. Takže já vás požádám, abyste se přihlásili svými kartami, aby Poslanecká sněmovna byla usnášeníschopná. (Chvilku vyčkává. Hluk a rozruch v sále.)

Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna není usnášeníschopná, přerušuji jednání do 12.30 a požádám předsedy poslaneckých klubů, aby sehnali poslance k hlasování.

 

(Jednání přerušeno ve 12.23 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP