(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S řádnou přihláškou pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zaznělo to tady od pana zpravodaje, že se tady vybojoval boj a výsledkem tohoto boje byla vlastně redukce o jeden jediný obor. Ten zákon, který se předkládal, měl zásadně zlepšit systém vzdělávání lékařů. Vzpomínám si moc dobře, že docent Svoboda tady jasně řekl, že on ten zákon podpoří, protože chce, aby zákon začal platit, ale že se vrátí k tomu, že ten jeden vzdělávací obor z toho zákona vypadl. A tímto on vlastně naplňuje ten slib. Já jsem tehdy pro ten zákon nehlasoval ve výsledku právě proto, že tento návrh, vyřazení toho oboru, v zákoně prošel.

Já bych si nikdy nedovolil, nikdy bych si nedovolil říct, že lékaři pediatři v nemocnici anebo lékaři pro děti a dorost jsou více nebo méně vzděláni. Prostě tak, jak to tady říkali předřečníci, buď je ten lékař dobrý, nebo lepší, nebo horší. Ale má to vzdělání podle toho vzdělávacího oboru. Lékař pediatr má vzdělávání delší, je vzdělán v oboru pro poskytování péče v nemocnici. A praktický lékař pro děti a dorost má vzdělávání částečně více zaměřeno na péči v terénu, protože on je v ordinaci sám a musí se rozhodovat rychle. Nemá za sebou ten tým, který je v nemocnici, nemá ani přístroje, které jsou v nemocnici. Ale musíme si také přiznat, že zdravotnictví je o rozdělení kompetencí. A zdravotní systém, pokud má fungovat, tak by to mělo být tak, že to, co je v kompetenci praktického lékaře pro děti a dorost, nebo praktického lékaře obecně, se vyřeší v té ordinaci praktického lékaře, a teprve to, co vyřešit nemůže, protože prostě k tomu nemá ty podmínky, se odesílá do nemocnice. A to je systém úsporného fungování zdravotního systému. A toto si myslím, že je ten hlavní důvod, proč by skutečně vzdělávací obor praktický lékař pro děti a dorost měl být zachován, a proto já podporuji tento návrh zákona. Já jsem pro prostupnost těch oborů. A víte sami, že na začátku přece byla snaha se domluvit, ale potom přišly nějaké problémy, že došlo k nedohodě, řeklo se ne, ten obor se jednoznačně musí zrušit.

Takže skutečně jsem pro to, aby tento návrh zákona byl schválen. Dovoluji si navrhnout, aby tento zákon byl přikázán zdravotnímu výboru a zkrátit lhůtu na projednání na 12 dnů. To odpovídá i tomu, že bude zasedat v tom týdnu, kdy bude zasedat Poslanecká sněmovna, výbor pro zdravotnictví v úterý a je možné tento návrh zákona projednat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Eviduji váš návrh, pane poslanče, na zkrácení lhůty na 12 dnů.

Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Ještě jednou děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já si vážím všech názorů, které zde padly. Ať je to jeden názor, který obhajuje tento návrh nového zákona, anebo má názor opačný. To naprosto respektuji a na každém názoru je jeho racionální pravda. Ale prosím vás, neargumentujte, že nám to zakazuje Evropská unie. My jsme měli výborný systém vzdělávání a říkali jsme, že podle Evropské unie to musíme dělat jinak. No a kam jsme to dopracovali? Že dneska nevíme, jak s tím.

Já bych spíš dnes chtěl řešit jinou otázku. Jestliže máme obory tzv. ambulantní, tak máme obory ambulantní a ti lékaři, kteří mají kapitační platbu - a teď se nechci dostat do rozporu s nikým a nikoho nechci urážet, že někdo končí ve 12 hodin v pátek atd. a všechno jde do nemocnice, to vůbec neberu v úvahu - ale jestliže je kapitační platba, je to ambulantní praktický lékař všeobecný anebo praktický, tak musí se o ty své pacienty, za které dostává platbu, starat možná 24 hodin. A není možné, aby jejich tzv. stavovské organizace nebo jejich sdružení říkaly, že to je v rozporu se zákonem. Není to v rozporu se zákonem. Žádný zákon nestanoví, že pracovní doba je u lékařů s kapitační platbou od - do. Samozřejmě kapitační platba je k tomu, že prostě se ten lékař stará o pacienty neustále. No a to bychom tu měli řešit a ne říkat, že je rozdíl ve vzdělávání a že vzdělávání lékařů v ambulancích a v nemocnicích je jiné. Není. Medicína je jedna a samozřejmě je otázka, jestli to dělám v nemocnici, kde mám možnosti konzilií, konzultaci, a v té ambulanci to nemám. Tam maximálně mohu konzultovat telefonicky.

Takže řešme spíš tuto věc. Já bych skutečně si přál, aby tento návrh zákona byl schválen a abychom konečně zavedli do zdravotnictví pořádek, protože dle mých zkušeností a vědomostí zatím k žádné zásadní reformě zdravotnictví nedošlo, jenom o tom stále hovoříme.

Děkuji a už vám slibuji, že nebudu hovořit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance Opálky. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já se chci jenom krátce vyjádřit k provozní době praktických lékařů či ambulancí. Víte, my jsme ve správní radě řešili situaci, kdy zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit zdravotní péči pro občany, pro své pojištěnce. A obecně je známo, že pracovní doby v ambulancích se nám začaly zkracovat. Zvažovalo se tedy, jestli se bude řešit situace finančně postihem, anebo nakonec vyhrál bonus. To znamená, že ti, kteří budou prodlužovat svoji provozní dobu, budou mít lepší financování za body. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že se do toho taky zahrnovala otázka návštěv pacientů v místě bydliště, protože s tím máme značný problém.

Co zatím není vyřešeno, to je záchranná služba a potom, což je samozřejmě záležitost krajů, ale taky služby, soboty, neděle případně večer, kdy není zatím nástroj, jak praktické lékaře k tomu donutit, a vlastně to jde na bedra nemocničních lékařů, protože to zajišťují nemocnice. Tak jenom k tomu krátce.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já bych za prvé rád ujistil pana předsedu Stanjuru, že moje...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Mým prostřednictvím. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Roman Sklenák: Jak si přejete. (Oživení v sále.) Takže bych jej rád ujistil o tom, že námitka proti projednání tohoto tisku podle § 90 odst. 2 byla vznesena jménem dvou poslaneckých klubů, a to klubu sociální demokracie a klubu ANO 2011, takže to nyní opakuji. A současně jménem těchto dvou klubů vetuji i zkrácení lhůty, tak jak bylo navrženo panem poslancem Hovorkou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Stanjury. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP