Sněmovní tisk 862
Novela z. o rostlinolékařské péči - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 862/0 dne 8. 7. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 426/16, PID KORNA47MSPCK.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 7. 2016 (usnesení č. 302). Určil zpravodaje: Ing. Josef Kott a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1598).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 862/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 862/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 862/3, který byl rozeslán 24. 5. 2017 v 9:13.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 862/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 6. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1741).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 7. 2017.
  Zákon Senátem schválen 16. 8. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 299/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6386Petr Kudela11847-16960.doc (48 KB) / PDF (244 KB, 4 strany) 17. 5. 2017 v 09:54:12


Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost výrobku, ochrana rostlin, ochrana zdraví rostlin, padělání, přípravky ochrany rostlin, rostlinná výroba, rostlinolékařská legislativa, správní kontrola

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)