(11.00 hodin)
(pokračuje Sedlář)

Za druhé vypustit zvláštní úpravu pro cestovní náležitosti vojáků v záloze ve službě. Tím se plně převezme úprava platná pro vojáky z povolání a dojde ke sjednocení podmínek, kdy v současné době bohužel vojákům v záloze ve službě nevzniká nárok na kapesné při zahraniční služební cestě.

Za třetí zvýšit odměnu pro vojáka v aktivní záloze až o 14 400 korun za rok po 12 letech zařazení do aktivní zálohy, která by se vyplácela postupně, takže zase 14 400 korun je jisté maximum, postupně podle počtu odsloužených dnů vojenského cvičení. Cílem je zmírnit rozdíl mezi příjmem, který má voják v aktivní záloze v civilním zaměstnání a po dobu vojenského cvičení a současně zavést motivační faktor nejen ke zvýšení zájmu o vstup do aktivních záloh, ale i pro co možná nejdelší udržení již vycvičených vojáků v aktivní záloze, do kterých jsme investovali.

Dále se zavazuje nárok na základní částku odměny 18 000 korun s vykonáním alespoň sedmi dnů cvičení v roce.

A poslední, pátý bod - odstraňuje se chyba, která vznikla změnou v branném zákoně v poslední fázi schvalování, a jasně se tak stanoví, že jednodušší režim zařazování bývalého vojáka z povolání do aktivní zálohy lze použít pouze do dvou let po ukončení služebního poměru.

Dámy a pánové, návrh zákona obsahuje relativně jednoduché, ale velmi důležité změny, které je nezbytné uvést do praxe co nejdříve. S ohledem na toto a i s přihlédnutím k bezpečnostní situaci se proto, jak již zde zmínil pan předsedající, navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas podle § 90 odst. 2 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, již v prvním čtení.

Závěrem bych rád uvedl, že vláda k tomuto návrhu přijala souhlasné stanovisko.

Děkuji za pozornost a žádám vás o podporu předloženého návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu navrhovateli a nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Ivana Gabala, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ivan Gabal: Dobrý den, vážené kolegyně, vážený pane předsedající, vážení kolegové. Mám to privilegium být zpravodajem jen a jen proto, že jsem jediný, kdo není podepsaný z výboru pro obranu pod návrhem této novely. To znamená, máte před sebou návrh bezmála úplného výboru pro obranu. A protože ten návrh budu podporovat také, tak to berte, že je to celý výbor pro obranu napříč Sněmovnou. Je to myslím dost výjimečná situace vzhledem k předlohám, a proto bych rád na ni upozornil.

De facto pokračujeme tenhle týden už podruhé v debatě o obraně země, zejména participaci občanů na této obraně, novelizujeme příslušný branný zákon a participaci aktivních záloh. Tentokrát ale se bavíme o lidech, kteří v dobrovolných zálohách mají své místo, mají svou výzbroj, výstroj, mají své velitele, znají svoje poslání a usilují o to, aby se svými podmínkami pro výcvik dostali co nejblíže reálnému výkonu služby. V tom je ta novela důležitá, protože vychází vstříc zájmu těch, kteří skutečně organizovaně a v uniformě chtějí participovat na obraně země, cvičit apod. K tomu samozřejmě se snaží výbor pro obranu navrhnout - a s podporou vlády - i příslušné podmínky kariérní, finanční a usnadnit participaci. A je třeba si uvědomit, že aktivní zálohy, jakkoliv dnes jejich počet je někde v řádu myslím tisíce pět set, tak jsou důležitou součástí a určitou spojnicí mezi profesionální armádou a širší veřejností a v tom je jejich nezaměnitelná a důležitá role. Také mají už svou historii, mají svoje kariéry, proto také i pro ně platí uznání kariéry, hodností, povyšování a služebních pozic a jejich odražení se v odměnách pro příslušníky aktivních záloh.

Dovolte mi tedy, abych na závěr zdůraznil, že tentokrát mluvíme o lidech, kteří svoji účast na obraně země nevidí jako fotografii s winchestrovkou v kuchyni, ale jako službu v uniformě. A v tom právě výbor pro obranu chce usnadnit jejich spolupráci a participaci pro nás všechny.

Děkuji za pozornost. Samozřejmě podporuji i zkrácené schválení v prvním čtení. Děkuji. (Ojedinělý potlesk poslance Chalupy.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila jako první paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem jednou z navrhovatelek, takže jenom velmi stručně. Myslím si, že skutečně tato norma pomůže aktivním zálohám. Splnili jsme jako poslanci svůj slib, který jsme aktivním záložákům dali potom, co jsme přijímali tu normu před rokem a půl, kdy jsme říkali, že věci, které tam nebudou dokonalé, budeme chtít ještě zprocesovat v tomto volebním období.

Co mě ale zaráží, kolegyně a kolegové, je to, že se pan ministr Stropnický neobtěžuje tady sedět při projednávání branného zákona. Přijde vám to normální? Přijde vám normální, že tady projednáváme branný zákon a nesedí tady ministr obrany? Kde je? Byl omluvený? Nebo dělá někde kampaň? (Poznámky z pléna, že ministr obrany je omluven.) Jako ty termíny, které jsem navrhovala v úterý při navrhování bodů do programu, byly tři. To, že nehlasuje pan ministr pro zařazování svých vlastních norem, které podepisuje, to je jiná věc. Ale dneska tady má sedět! (Poslankyně postupně zvyšuje hlas.) A já mám sto chutí navrhnout přerušení, ale neudělám to, protože je to devadesátka. Vím, co to pro ty vojáky znamená. Ale já tady opravdu žádám a apeluji na členy vládní koalice, aby donutili, aby ministři seděli ve chvíli, kdy se projednávají jejich body, tady na zadku, aby nám k tomu mohli něco říct. Já vím, že je to poslanecká iniciativa, protože neschopnost pana ministra obrany Stropnického došla do té míry tak daleko, že ani není schopen připravit a projednat svůj návrh zákona. Takže využívá nás jako poslance k tomu, abychom zákony předkládali Poslanecké sněmovně za něj. V pořádku. Ale je to jeho agenda, jeho resort a ať tady sedí! (Velmi hlasitý projev poslankyně byl doprovázen poznámkami z pléna.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pan poslanec Brázdil, pan poslanec Chalupa, faktické poznámky mají přednost. Omlouvám se, pane poslanče. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Vážená paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, víte, i poslanci jsou lidé a takto nevyjímaje i členy vlády. Když je někdo nemocný a omluví se ze zdravotních důvodů, je to dostatečné, abyste nezvyšovala hlas. A věděla jste to, bylo to přečtené na začátku. Pro boha svatého nebuďme tak... Z lékařského pohledu i vy můžete být jednoho dne nemocná. Omluvil se, řádně se omluvil, není to žádné diletantství, tedy pojďte a přistupme k hlasování v devadesátce. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a potvrzuji, že pan ministr je skutečně omluven ze zdravotních důvodů. Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Chalupa, po něm pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji, dámy a pánové, za slovo. Já jenom - opravdu to byl zbytečný útok na pana ministra, nebylo to úplně fér. A pokud se tady máme všichni dohromady bavit o obraně a bezpečnosti naší země, prosím vás, spíš hledejme způsoby, jak spolu normálně komunikovat, diskutovat, a ne jak hrotit situaci naprosto nefér způsobem, zvláště když tedy slyšíme, že pan ministr byl omluven. Děkuji. (Ojedinělý potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Stanjura s přednostním právem. Prosím, pane předsedo, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP