Pátek 30. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

192.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
/sněmovní tisk 1100/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí Ivan Pilný, kterého tímto prosím, aby se ujal slova. Vás ostatní požádám o klid v sále, abychom dobře slyšeli, co nám pan ministr bude říkat. Děkuji.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já teď ve druhém čtení předkládám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017. Jak jsem již řekl v prvním čtení, je vyvolán nutností toho, že vznikl Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, který nemá zatím kapitolu státního rozpočtu, takže tento návrh je v podstatě jenom tím, že se zavádí nová kapitola státního rozpočtu 378 a převádí se z rozpočtu Národního bezpečnostního úřadu na rok 2017 do této kapitoly ze schváleného rozpočtu ve výši 490 134 115 korun zhruba 247 mil. do této nové kapitoly.

Předloženou novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2017 projednal také rozpočtový výbor a neuplatnil k ní žádné připomínky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1100/1. Poprosím pana zpravodaje, který už je připraven, poslance Václava Votavu, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Pan ministr se tady již zmínil o usnesení rozpočtového výboru, nicméně abych dostál své funkci zpravodaje, tak bych vás s ním přece jen ještě seznámil sám osobně.

Rozpočtový výbor projednal tento tisk a přijal k němu také usnesení na své 57. schůzi, konané dne 28. června tohoto roku. Po úvodních slovech pana náměstka ministra Paveleka a zpravodajské zprávě poslance Votavy rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, sněmovní tisk 1100, schválila bez připomínek. Dále zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což tímto činím.

Jinak bych se chtěl přihlásit do rozpravy, abych navrhl zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Eviduji vaši přihlášku. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se hlásí ještě někdo. Pan zpravodaj samozřejmě s přednostním právem může vystoupit okamžitě.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, chtěl bych požádat ctěnou Sněmovnu o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, zda má ještě někdo nějaký návrh. (Nikdo se nehlásil.) Končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že případné pozměňovací návrhy musí být vždy odůvodněny. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Jestliže tomu tak není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan ministr ne, pan zpravodaj také ne.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana zpravodaje na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 85, přihlášeno 119, pro 109, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji.

 

Nyní několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Tomio Okamura z důvodu jednání z dnešního jednacího dne, omlouvá se pan ministr Milan Chovanec z celého dnešního dne z důvodu naléhavých pracovních povinností v rámci resortu, omlouvá se pan poslanec Miloslav Janulík mezi 11.30 a 14.00 bez udání důvodu, omlouvá se pan poslanec Pavel Plzák od 13 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Kořenek do 9.30 z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Karel Fiedler z dnešního jednání od 11.20 do konce jednacího dne z osobních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Markéta Adamová z pracovních důvodů z celého dnešního jednacího dne.

 

Otevírám další bod. Tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP