Stenografický zápis 36. schůze, 15. března 2012


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Zbyněk Stanjura


69. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Igor Svoják
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslankyně Gabriela Hubáčková
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Gabriela Hubáčková
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Soňa Marková
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Soňa Marková
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslankyně Gabriela Hubáčková
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Soňa Marková
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Jiří Štětina
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Pavel Kováčik


45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 19. prosince 2011 v Praze /sněmovní tisk 572/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec David Vodrážka


47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii /sněmovní tisk 608/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec David Šeich
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec David Šeich


41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 18. července 2011 /sněmovní tisk 511/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Holík
Poslankyně Miloslava Vostrá


42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 15. září 2011 /sněmovní tisk 515/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Lenka Andrýsová
Poslankyně Miloslava Vostrá


43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána ve Varšavě dne 13. září 2011 /sněmovní tisk 522/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Kristýna Kočí
Poslankyně Miloslava Vostrá


44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Záhřebu dne 4. října 2011 /sněmovní tisk 534/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec František Novosad
Poslankyně Miloslava Vostrá
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 597/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec František Novosad


48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Hostitelská dohoda týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS) /sněmovní tisk 623/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec David Vodrážka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Pavel Hojda


30. Návrh poslanců Stanislava Humla, Romana Váni, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 591/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 604/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Chvojka


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 621/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec František Laudát
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


65. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro posouzení postupu Ministerstva zemědělství České republiky ve věci ochrany majetku a hodnoty ochranných známek podniku Budvar národní podnik České Budějovice

Poslanec Alexander Černý
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 11.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.50 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jeroným Tejc
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 12.19 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.35 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vojtěch Filip


66. Zpráva o činnosti Stálé komise PS pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství za období od října 2010 do prosince 2011 /sněmovní dokument 1245/

Poslanec Antonín Seďa


67. Zpráva o činnosti Stálé komise PS pro kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí, rušení provozu elektronických komunikací a kontrolu činnosti Inspekce Policie za období od listopadu 2010 do prosince 2011 /sněmovní dokument 1246/

Poslanec Daniel Korte


68. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011 /sněmovní tisk 611/

Poslankyně Hana Orgoníková
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 12.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


70. Ústní interpelace

Poslanec Karel Černý
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Karel Černý
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Aleš Rádl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Aleš Rádl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ladislav Velebný
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ladislav Velebný
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Marta Semelová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Marta Semelová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Roman Sklenák
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jeroným Tejc
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jeroným Tejc
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Látka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Látka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Karel Černý
Poslanec Antonín Seďa
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Antonín Seďa
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslankyně Lenka Kohoutová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ivan Fuksa
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Ivan Fuksa
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Pavel Holík
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Pavel Holík
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Šlégr
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Šlégr
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Ladislav Velebný
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Pavel Hojda
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Pavel Hojda
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jiří Petrů
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Václav Zemek
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání skončilo v 17.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP