(17.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan poslanec ještě položí otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, děkuji vám za to, že jste zastoupil vládu v této záležitosti, a také děkuji za velmi podrobné vysvětlení situace, ze které vychází také to, že možná sdělovací prostředky zkreslují některé ty kauzy, některé aféry, a bylo by proto velmi záhodno pro českou veřejnost i českou politickou scénu, aby došlo k jakémusi vysvětlení. Já nevím, který orgán by to měl provést, jestli ta dozorčí rada, nebo někdo jiný. Ale mělo by se podat vyjádření, které by alespoň částečně vyvrátilo tato podezření, která ve sdělovacích prostředcích byla podána. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan ministr ještě odpoví.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji. Já už snad jen dodám, že s vámi v tomto ohledu velmi souhlasím. Je třeba, aby se veřejnost dozvěděla, jak to opravdu je. Proto jsem požádal předsedu dozorčí rady, aby se zabývala všemi těmi kauzami a nějaké usnesení, případně názor na to, vyřkla, protože došlo-li k nějakému pochybení, je třeba jednat.

Směrem k sociální demokracii mohu říct, že má ze sedmi členů dozorčí rady dva bývalé poslance, pana Čerňanského a pana Grünera, tudíž můžete i tudy čerpat, řeknu, on line informace. A věřím, že dozorčí rada své povinnosti v tomto ohledu dozná zadost tak, aby ty kauzy prověřila a nějaké stanovisko k nim přijala.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. V další interpelaci vystoupí pan poslanec Ivan Fuksa. Obrací se ve své interpelaci na pana ministra Alexandra Vondru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Fuksa: Vážená paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, já bych měl interpelaci k vojenskému újezdu Brdy, a to že v rámci optimalizace vojenských újezdů, konkrétně zrušení zmiňovaného vojenského újezdu Brdy, se nejčastěji zmiňuje problematika očisty tohoto prostoru od potenciální nevybuchlé munice, ale také budoucí ochrana přírody. Tento vojenský prostor i v minulosti, kdy byl velmi silně střežen komunistickou armádou, byl hojně navštěvován obyvateli jak Středočeského, tak Západočeského kraje - sběratelé hub, turistika, cokoliv dalšího souvisejícího s přírodou. Za Topolánkovy vlády ale došlo postupně k uvolňování a otevírání tohoto prostoru, budování cyklostezek a tento vojenský prostor v těchto zmiňovaných částech je velmi intenzivně navštěvován a veřejností je to velmi silně pozitivně přijato. Nicméně pokud dojde ke zrušení tohoto prostoru a otevření tohoto prostoru, tak je tam vlastně rizikové místo. To jsou dopadové plochy těchto střelnic.

Chtěl bych se, pane ministře zeptat. Říká se, že očista tohoto prostoru, který byl více než 90 let vojenským prostorem, od munice je podle tvrzení znalců nereálná nebo velmi finančně náročná. Tak bych se chtěl zeptat, jak se připravuje vyčištění toho prostoru a v jakém zhruba časovém horizontu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Nyní vystoupí pan ministr Vondra. Prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Vážený pane poslanče, vím, že pocházíte z oblasti Příbramska. Váš zájem o budoucnost brdského výcvikového prostoru je samozřejmě naprosto logický. Já sám jsem měl možnost zažít, jakou této oblasti věnujete pozornost.

Bylo tu řečeno, že vojenský újezd Brdy byl už částečně v minulých letech zpřístupněn. Armáda tím reagovala mimo jiné na podněty ze strany veřejnosti a zájem, aby skutečně ta nejkrásnější část Brd nebyla vyhrazena pouze vojákům a těm vyvoleným v místě, ale širší veřejnosti, protože to má nepochybně velký rekreační potenciál. Přiznávám, byla to jedna z těch úvah, když Armáda České republiky přišla s návrhem, že jeden vojenský prostor je kompletně možno opustit. Tak ta úvaha, proč nakonec padla volba na Brdy, byla v zásadě dvojí. Za prvé nejméně využitelný vojenský prostor a za druhé, má to samozřejmě přirozený rekreační potenciál v jádru Čech, kde takových míst na rozdíl od okrajových míst republiky příliš není.

Ty dvě výzvy, které jste zmínil, jsou samozřejmě důležité a my je v žádném případě nepodceňujeme. Pokud jde o pyrotechnickou očistu, tak v prostorách, které byly ať už v té dávnější minulosti, nebo v té minulosti nedávna určeny k výcviku, je pyrotechnická očista samozřejmě naprosto nezbytná. Tyto prostory jsou v zásadě již dnes určeny jako ohrožené prostory nebo tzv. bezpečnostní zóny, ve kterých se nachází životu nebezpečná pyrotechnická zátěž typu dělostřeleckých granátů, leteckých pum, protože to samozřejmě sloužilo jako letecká střelnice, i dalších druhů munice.

Předpokládáme, že v případě Brd bude použit obdobný postup, který byl realizován kdysi při rušení vojenského újezdu Dobrá Voda v roce 1991, který je vlastně součástí Šumavy. Tam nebyl, protože nebylo to možné ani v lese, kde máte komplexně zalesněný prostor, tak není možné provést hloubkový průzkum, protože ten les by se musel fakticky zlikvidovat. Budeme počítat s kombinací povrchového sběru a hloubkového průzkumu tam, kde to krajinný reliéf na jedné straně umožňuje a na druhé straně to míra intenzity znečištění vyžaduje.

Vy jste mluvil o té délce, že někteří spekulují, že by to mohlo trvat 90 let. Ano, začátkem 90. let armáda opustila - i když tehdy šlo o ruská vojska, nikoliv česká vojska - prostory na severu Čech, na Mimoňsku, Mladá, Ralsko, kde tu očistu provádějí Vojenské lesy a je na to vyčleněno asi šest lidí ve třech směnách. Takže ti skutečně to provádějí ještě dneska a mají hotovou jenom část. V případě Brd jsme se rozhodli postupovat dynamičtěji. Předpokládáme, že na to vyčleníme skutečně vojenskou jednotku, která se bude částečně skládat z těch, kdo dneska v rámci vojenského újezdu jako vojáci v Brdech slouží, a ve spolupráci s ženisty nejspíše z Rakovníka skutečně nasadíme ženisty, nejenom pracovníky Vojenských lesů. Předpokládáme, že hloubkový průzkum začne letos v dubnu, a předpokládáme ukončení do začátku roku 2015 s tím, že teď samozřejmě neumím říct, kdy ta vlastní očista skončí, ale rozhodně nepředpokládáme, že by trvala 90 let. Vyčleníme na to výrazně vyšší počet pracovníků.

Zároveň - a to je zase inspirace Dobrou Vodou - po zrušení vojenského újezdu bude na celém území vyhlášena trvale stavební uzávěra a bude stanoveno, že provádění jakýchkoliv zemních prací nebo hospodářská činnost, která znamená zásah do půdy, vyžaduje i pyrotechnický dozor vlastníka. A tato činnost pak bude zabezpečována Vojenskými lesy.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane ministře, omlouvám se, vypršel čas určený na vaši odpověď.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Dobře. Myslím, že je příležitost k dodatečné otázce odpovědět - ochranu životního prostředí.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan poslanec položí tedy dodatečnou otázku.

 

Poslanec Ivan Fuksa: Pane ministře, děkuji za sdělení těch termínů. Nicméně jedná se o pozitivní informace veřejnosti, které se to přímo týká. Nevím, jestli sdělovací prostředky budou tak aktivní a tyto informace přenesou dál. Bylo by dobré, kdyby se pokračovalo v té tradici, kdy armáda dělala pravidelná setkání se starosty a s občany, a kdyby se tato informace přímo třeba například na formátu setkání se starosty uskutečnila přímo v daném prostoru.

Dále ti starostové mají obavu o to, aby v tomto prostoru nevznikla nějaká supermoderní velká rekreační centra a aby obce, které ležely v koncovém prostoru, nebyly zase bez jakékoliv obživy, bez jakýchkoliv zaměstnaneckých příležitostí. Bylo by velmi užitečné, kdyby ta infrastruktura pro turismus právě vyrůstala v těchto obcích a ne tedy uvnitř. Proto bych se chtěl zeptat trochu blíže na tu stavební uzávěru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP