Stenografický zápis 22. schůze, 30. října 2003


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Michal Hašek


130. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 309/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šustr
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Karel Vymětal
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ladislav Šustr


129. Vládní návrh zákona o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) /sněmovní tisk 303/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Petr Braný
Poslanec Vladimír Doležal


131. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 304/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Jiří Václavek


132. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 305/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


92. Vládní návrh zákona o zřízení Univerzity obrany /sněmovní tisk 461/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Václav Mencl


123. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 261/ - třetí čtení

Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Alena Páralová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.18 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


47. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 419/ - druhé čtení

Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Miroslav Ouzký
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.22 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Miroslav Kapoun


152. Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 363/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miloslav Kala
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Miloslav Kala


153. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 364/ - třetí čtení

Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.35 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.42 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Jan Vidím
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Ladislav Šustr
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Jan Kasal


187. Ústní interpelace

Poslanec Jaroslav Gongol
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Gongol
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Martin Říman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání bylo přerušeno v 16.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 18.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.36 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Antonín Macháček


170. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (leden - prosinec 2002) /sněmovní tisk 324/

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal


171. Informace o financování vývozu se státní podporou za rok 2002 /sněmovní tisk 361/

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal


172. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2002 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu ČR za rok 2002 /sněmovní tisk 380/

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Petr Rafaj


175. Výroční zpráva a Účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 2002 /sněmovní tisk 389/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol


177. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2002 /sněmovní tisk 404/

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Třešňák
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Petr Braný
Poslanec Václav Mencl
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Předseda Energetického regulačního úřadu Pavel Brychta
Poslanec Jaromír Schling


180. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. ledna do 31. března 2003 /sněmovní tisk 405/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Miloš Titz


181. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2003 /sněmovní tisk 430/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Miloš Titz


182. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. dubna do 30. června 2003 /sněmovní tisk 436/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Miloš Titz


184. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2003 /sněmovní tisk 449/

Poslankyně Zuzka Rujbrová


162. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2002

Poslanec Antonín Macháček
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání ukončeno v 19.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP