(17.20 hodin)
(pokračuje Gross)

Má to formu vládního nařízení, které samozřejmě bylo publikováno ve Sbírce zákonů, a z toho vyplývá, kdo do jaké třídy může být zařazen. Myslím, že v tuto chvíli konstatování, že systémové řešení je prosazeno a rok 2004 bude rokem, kdy se budeme muset vypořádat s onou administrativní náročností, resp. závěr roku 2003 bude tímto obdobím a rok 2004 bude obdobím, kdy u některých policistů, kde tarifní roční příjem poklesne oproti současnému stavu, to budeme se muset snažit vykompenzovat v nadtarifních složkách mzdy, které u Policie ČR tvoří zhruba 45 % příjmů příslušníků policie. To nás skutečně čeká a to nehodlám skutečně zastírat.

Pokud jde o plošné krácení osobního ohodnocení, v tuto chvíli nikdo takový příslib, že k ničemu takovému nedojde, dát nemůže, ani vám nikdo nemůže říci, že k něčemu takovému dojde, protože konečné rozsystemizování jednotlivých příslušníků policie ještě definitivně není dokončeno. Bude dokončeno v průběhu listopadu tohoto roku, tak aby jeden měsíc byl na provedení příslušných administrativních aktů ve vztahu ke konkrétním příslušníkům Policie České republiky. Pokud se ukáže, že kompenzace ve vztahu k těm, kde roční tarifní příjem by šel dolů, nebude moci být poskytnuta z toho navýšení objemu mzdových prostředků řádově o 4 %, které na příští rok máme ve státním rozpočtu navrženy, pak je možné, že bude muset dojít ke krácení některých netarifních složek mezd u těch příslušníků policie, kteří naopak si zase v ročním příjmu tarifního platu pomohou. Jinými slovy - pokud se stane, že někdo dostane hodně přidáno na tarifním platu za rok, dojde u něj k určitému krácení netarifních složek mezd - to rozhodně nemohu vyloučit - tak, abychom vyloučili problém, na který pan místopředseda Langer upozorňoval. Ale to není plošné krácení, tak bych to určitě nenazval.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru vnitra Stanislavu Grossovi. Pan místopředseda Langer položí doplňující otázku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za odpověď. Přeložím si slova pana ministra myslím do velmi srozumitelné řeči. Policii čeká rok 2004 jako rok administrativního chaosu, zmatku a odměňování podle toho, jak to zrovna na někoho vyjde a na někoho nevyjde. V každém případě to znamená, že například u policistů, kteří mají 12 let praxe, vysokoškolské vzdělání, resortní vzdělání, zařazení ve specializovaný výkonný útvar policejního prezídia, bude znamenat zařazení z jedenácté do dvanácté třídy snížení tarifního platu zhruba o 700 korun.

Současně také děkuji za to, že jste potvrdil, pane ministře, i to, čeho si někteří policisté, zejména bývalí vyšetřovatelé, obávají - že v rámci plošného přehodnocení osobních ohodnocení v souvislosti s retarifikací stávajících platů dojde ke snížení těchto osobních ohodnocení; takže i v tomto případě se dá očekávat, že platy poklesnou. Myslím, že to vystihuje, na co jsem upozorňoval, že 16třídní systém neměl být zaveden, případně nemá mít účinnost u služebního zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Langerovi. Pan ministr vnitra odpoví.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Za prvé musím zopakovat to, co jsem řekl. Já jsem zde nepotvrdil, že dojde k nějakému plošnému snížení osobního ohodnocení. Hovořil jsem o tom, že budeme muset umět najít kompenzaci u případů, o kterých pan místopředseda Langer hovořil, to znamená, že v některých případech skutečně může dojít ke snížení tarifních příjmů příslušníků Policie České republiky. Dost dobře nerozumím tomu, kdy na jedné straně pan místopředseda Langer kritizuje, že dojde ke snížení tarifních příjmů, na druhé straně kritizuje, když to chceme vykompenzovat v tarifních složkách mzdy. To se mi zdá naprosto nelogické a považuji to za systém kritiky za každou cenu.

Také docela odmítám tvrzení, že dojde k nějakým zmatkům, chaosu v odměňování. To je naprostý nesmysl. Dojde k tomu, že v průběhu listopadu a prosince dojde k přizpůsobení se Policie České republiky k tomu, jak vypadá platný právní řád České republiky. Já také nemusím být zrovna nadšený z toho, že se to dělá na jeden jediný rok, také jsem proti tomu argumentoval, nicméně musím vnímat realitu, že nemůžeme všechno přizpůsobovat jenom jednomu resortu.

Jsem šťastný za to, že se to podařilo prosadit. Také za to sněmovně děkuji - byť v tuto chvíli děkuji spíše prázdným lavicím - za to, že se podařilo prosadit zákon o služebním poměru, který od roku 2005 tento problém řeší. Docela se divím tomu, jak poslanci, kteří nepodpořili zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, si mohou dnes dovolit kritizovat to, že v příštím roce dojde v některých případech ke snížení tarifních platů, když to za prvé vykompenzujeme nadtarifními složkami platů, za druhé od roku 2005 dojde k systémovému řešení v podobě poměrně výrazného nárůstu služebních příjmů příslušníků bezpečnostních sborů a příslušníků policie, dojde ke změně struktury tohoto platu a celý tento problém bude vyřešen. Toto bych bral od těch, kteří tento služební zákon podpořili, nikoliv v tuto chvíli kritiku, která ve své podstatě není nic jiného než kritika za každou cenu.

Jinými slovy - zmatek v odměňování nenastane, nastanou problémy, které vyřešíme ještě v průběhu tohoto roku, aby rok 2004 byl rokem, který již nebude znamenat žádný zásadní problém, a rok 2005 bude rokem, který přinese to, co si příslušníci bezpečnostních sborů po mém soudu jednoznačně zaslouží: přinese pro ně koncepční řešení v systému odměňování. Nic víc se podle mého názoru k tomu říci nedá. Problémy, které jsou před námi, budeme muset ustát. Připouštím, že existují, ale v tuto chvíli řešení ještě definitivní není. Mám pocit, že kritika by byla na místě, až řešení bude na místě, to znamená, až příslušné rozkazy budou napsány a každý se dozví, jak na tom v příštím roce se svým odměňováním bude. To v tuto chvíli nikdo definitivně ještě neví, protože konečná systemizace ještě schválena nebyla.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. S další interpelací vystoupí pan poslanec Jaromír Kohlíček, který bude interpelovat ministra dopravy Milana Šimonovského. Připraví se pan místopředseda Ivan Langer.

Doufám, že pan poslanec Kohlíček mě slyší. Opět stovka za 9,8. Pane poslanče, mikrofon je váš.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedající. Vidím, že jste velmi vstřícný.

Dovolil bych si obrátit se na pana ministra Šimonovského s jednoduchou interpelací. Je to otázka vážení kamionů.

Je známou věcí, že v posledních třech či čtyřech letech se podvýbor pro dopravu, hospodářský výbor a i odborná veřejnost několikrát zabývaly otázkou, proč na našich silnicích mohou jezdit přetížené kamiony, proč kdykoliv jakýkoliv kamion - včetně malé avie - přijede na rakouské hranice, musí být okamžitě převážen. Jakmile tlak na nápravu přesáhne určitou limitní hodnotu, kamion je vrácen. Sám jsem se s tím několikrát setkal ve funkci ředitele podniku. Mohu říci, že jsem nebyl nijak nadšen, když kvůli 200 kg nadváhy se nám náklad vracel.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP