(Jednání pokračovalo v 17.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, je 17 hodin, takže vás vítám v pokračování ústních interpelací. Interpelovat by měl pan poslanec Jiří Bílý ministra Palase, který není přítomen.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, chci říci, že jsem se s panem ministrem domluvil, že mi odpoví na písemnou interpelaci, která se týká dotace na likvidaci uhynulých zvířat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče, za tuto informaci. Prosím pana poslance Václava Exnera, aby přednesl svou interpelaci na místopředsedu vlády a ministra vnitra pana Stanislava Grosse.

O osudu pana ministra vnitra není předsedajícímu nic známo. Pokud mě Stanislav Gross slyší, ať přijde, protože už na něj došla řada.

 

Poslanec Václav Exner: To je mi velmi líto.

Moje interpelace se týká vyšetřování v družstevních záložnách a kampeličkách. V interpelaci, kterou jsem přednesl na pana ministra Grosse před několika měsíci, mně slíbil, že mně dodá přehled toho, jak jsou jednotlivá vyšetřování vedena. Ani po několika urgencích za několik měsíců jsem však takový přehled nedostal.

Pane ministře, chtěl bych vás tedy požádat o to, abyste uvedl, ve kterých případech je vedeno vyšetřování, od kdy, jakým způsobem je ukončeno, pokud je ukončeno. Zajímají mě samozřejmě jak vyšetřování vedená proti členům, funkcionářům a zaměstnancům kampeliček, tak také vyšetřování vedená na osoby mimo kampeličky, jako je například Úřad pro dohled nad družstevními záložnami, klienti apod., pokud se ke kampeličkám vztahují.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče Exnere, je mi líto, ale vaše interpelace v tucho chvíli vyzněla do prázdna. Mně nezbývá než to pouze konstatovat. Snažil jsem se mezitím pana ministra Grosse dostihnout mobilním telefonem, ale má záznamník, takže jsem nebyl úspěšný.

Nicméně budeme pokračovat v interpelacích tak, jak jsou vylosované.Nyní je na řadě pan poslanec Jaromír Kohlíček. (Poslanec Kohlíček není přítomen.) Je zde, takže máme tradiční hru s panem poslancem Kohlíčkem, kdy já ho vyzvu a on urazí posledních sto metrů v rekordním čase 9,8 vteřiny.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za důvěru. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych se obrátil na nepřítomného pana ministra Grosse s interpelací ve věci otevření přechodu.

Vážený pane ministře, jistě je vám známo, že Šluknovský výběžek je protkán cestami a silničkami, které spojují obce oddělené pouze státní hranicí. Mnohdy jsou tyto komunikace v dobrém stavu a řada z nich je používána v případě zásahu hasičů i dalších mimořádných situací v sousedním státě. Jednou z těchto komunikací je i silnice spojující Varnsdorf a Grosschönau.

Předmětem této interpelace je otevření hraničního přechodu Varnsdorf - Grosschönau. Obec Varnsdorf žádost o zřízení přechodu podala řádně úřední cestou, a protože v letošním roce byl již přechod sedmkrát, a to na několik dní, otevřen, bylo by vhodné, aby odpověď byla, pokud je to trochu možné, kladná. Celkem šlo o 16 kalendářních dnů, kdy byl přechod otevřen. Pro obce na obou stranách hranice jde o významnou možnost rozšíření cestovního ruchu a vzhledem k vysoké nezaměstnanosti ke zlepšení ekonomických podmínek pro obyvatele.

Žádám vás proto, vážený pane ministře, o odpověď na tyto otázky. Za prvé: Bude tento hraniční přechod otevřen a kdy? Za druhé: Jak budou podobné žádosti posuzovány po prvním květnu 2004? Dojde k závažným změnám v posuzování?

Zlepšení prostupnosti hranic je důležitou podmínkou zlepšení podmínek života obyvatel v pohraničí. Proto vaše odpověď bude jistě pečlivě sledována a já zde veřejně slibuji, že ji zveřejním.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi, a protože pan ministr vnitra Stanislav Gross není přítomen, tak mi nezbývá nic jiného, než vyzvat pana místopředsedu sněmovny Ivana Langera, aby přednesl svou ústní interpelaci na téhož ministra.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane místopředsedo, přiznám se, že se zdráhám, co mám učinit, neboť to, co se děje v této Poslanecké sněmovně, už je skutečně za hranicemi mého chápání a vnímání pojmu parlamentní demokracie a elementárního projevu slušnosti.

Nicméně pan ministr Gross přichází a já poprosím, jestli by mohl být spuštěn ještě jednou časový limit, abych mohl přednést svoji interpelaci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím, pane místopředsedo, že první část vašeho vystoupení lze chápat mimo soutěž, takže se můžete znovu ujmout slova.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dám příležitost panu ministrovi, aby se soustředil na moji interpelaci, která se týká platů policistů.

Již při projednávání služebního zákona příslušníků bezpečnostních sborů jsem upozorňoval na nesmyslné opatření, které se chystá, a to je, že nový služební zákon má nabýt účinnosti 1. ledna 2005, nicméně vláda svým podle mne hloupým administrativním opatřením, znamenajícím zavedení 16třídního tarifového systému, vnese chaos nikoliv do řad veřejné správy, ale také do řad policie. Znamená to totiž jedno - že policie na rok 2004 připraví jeden systém způsobu odměňování. Bude to připravovat v těchto měsících. V polovině příštího roku, ještě za platnosti 16třídního tarifu, začne připravovat přechod na úplně jiný systém podle nového služebního zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP