(16.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji předsedovi vlády za jeho odpověď. Příležitost má nyní Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedo vlády, já považuji za neuvěřitelné, že vy podobné jednání kryjete a pokoušíte se ho obhajovat. Byla zadána zakázka za stovky milionů korun bez výběrového řízení, jen díky liknavosti - v tom lepším případě - Ministerstva zemědělství, v horším případě díky manipulacím ze strany Ministerstva zemědělství. Již jsem tady připomněl, že 28. 8. zadal ministr zemědělství vypracovat zadání pro tuto zakázku, aby 3. 9. již informoval vládu o tom, že byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem. Budu citovat ještě z jednoho zápisu z vedení Ministerstva zemědělství z 25. 8. 2003: "Náměstek ministra Toman podal informaci o vývoji budování Agrární platební agentury, byl vybrán hlavní dodavatel, bylo uloženo specifikovat pro tuto firmu zadání a termíny." To znamená, že napřed byla vybrána firma, a pak teprve bylo uloženo specifikovat zadání a termíny. To je skandální jednání. Ještě skandálnější je, že vy se ho pokoušíte obhajovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Nečasovi a ptám se pana premiéra, zdali hodlá vystoupit. Ano.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Nezbývá mi, než abych znovu konstatoval, že došlo ke změně administrativních procedur. Ministerstvo zemědělství na to reagovalo odpovídajícím způsobem. Pokud při následných kontrolách dojde podrobným rozborem k tomu, že nebylo postupováno korektně, je to věc, která by vytvořila jinou situaci. V tento okamžik nemám informace a nemohu konstatovat a přisvědčit názoru pana poslance Nečase.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády. Dámy a pánové, to byla poslední interpelace a poslední odpověď předsedy vlády.

Sejdeme se v 17 hodin a budeme pokračovat interpelacemi na členy vlády. Jako první vystoupí pan poslanec Jiří Bílý, dále pan poslanec Václav Exner a další podle vylosovaného pořadí. Děkuji panu premiérovi i všem interpelujícím.

 

(Jednání bylo přerušeno v 16.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP