(17.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru dopravy Milanu Šimonovskému. Pan poslanec Jaromír Kohlíček využije svého minutového práva na položení doplňující otázky.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. S potěšením mohu konstatovat, že jsou předpoklady pro zlepšení stavu. Zejména si myslím, že to přivítají obce na naší západní a jižní hranici, kudy projíždějí denně desítky kamionů plně naložených dřevem, štěrkem a podobnými substráty, a to nejen v obci Broumov, ale i dalších obcích.

Jenom bych rád požádal pana ministra, aby ve spolupráci se svými kolegy předložil nějakou kontrolní zprávu, jestli skutečně ty věci, o kterých zde hovořil, to znamená nákup vah, větší četnost kontrol a lepší koordinace, jestli toho bylo dosaženo. Já věřím, že je dobré moci vykázat do kontrolní zprávy dobré výsledky, ale daleko důležitější je, aby naši občané viděli zlepšení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi. Pan ministr dopravy se pokusí vám odpovědět na vaše náměty.

 

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Ta následující otázka byla trošku rozšířením, byť to bylo vyslovení určité formy poděkování za tuto činnost. Chci říci, že Ministerstvo dopravy kontroluje s krajskými úřady zatím silnice první třídy, rychlostní komunikace, dálnice. Máme zatím podepsánu smlouvu na kontrolu na druhých a třetích třídách pouze v Moravskoslezském, Jihomoravském, Plzeňském kraji. Očekáváme, že další kraje se připojí k této smlouvě, tak abychom mohli zajistit i pro ně tento servis. A potom dojde i na Broumov, o kterém pan poslanec hovořil.

Uvítal bych, pokud bude zájem v podvýboru pro dopravu nebo v hospodářském výboru o konkrétní účast třeba na kontrolní akci i o statistické výsledky. Myslím si, že počet kontrol těmi pěti vahami je poměrně impozantní, přes čtyři tisíce kontrol. Očekáváme, že ještě do konce roku nakoupíme dalších devět souprav a v příštím roce bude fungovat čtrnáct, to znamená, bude to několikanásobně více. Očekávám, že se přiblížíme tomu požadovanému číslu, které Evropská unie stanovuje. Takže tam jsem připraven se podělit o kontrolní zprávy a očekávám, že bychom se mohli dohodnout na některé in situ kontrole. Díky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Milanu Šimonovskému. Nyní prosím, aby se slova ujal pan místopředseda sněmovny Ivan Langer, který bude v pěti po sobě jdoucích interpelacích se obracet na přítomného ministra vnitra Stanislava Grosse.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane ministře, dovolte mi nejprve, abych vám popřál k vašim dnešním narozeninám a předal vám dárek zcela typický pro opozičního politika, tedy dávku ústních interpelací. Tato se týká interpelace, kterou jsem již přednesl na předsedu vlády České republiky, a znamenající dramaticky nebo stále trvale rostoucí počet zaměstnanců ve veřejné správě, chcete-li přesněji úředníků a zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni v souvislosti s existencí úředníků. Tento počet podle Českého statistického úřadu přesáhl již magickou hranici 250 tisíc. Pan premiér dokonce sám toto číslo zvýšil z 250 na 260 tisíc.

Moje otázka je prostá. Nemáte pocit, že už nastala doba, kdy byste se měl čelem postavit k sázce, kterou jste na tomto místě uzavřel s předsedou poslaneckého klubu ODS Vlastimilem Tlustým, a nemyslíte si, že je čas, abyste na tuto sázku zareagoval jediným možným způsobem, tedy rezignací na vaši funkci ministra vnitra?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi sněmovny Ivanu Langerovi a prosím, aby se slova ujal pan místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych za prvé říci, že mě mrzí, že tuto interpelaci nepředložil pan poslanec Tlustý. Doufám, že to, že tu interpelaci předkládá pan místopředseda Langer, není součástí nějakého vnitrostranického boje, protože odpověď je vcelku jednoduchá a lehce prokazatelná. Tu průkaznost si nechám, až pan předseda poslaneckého klubu ODS Tlustý bude chtít tu věc dotáhnout do konce. Pokud bude mít odvahu. Protože to, o co jsme se vsadili, má jednoduchý výsledek. K 31. 7. tohoto roku se snížil počet systemizovaných míst, tedy počet zaměstnanců, o 1036 ve vztahu k tomu, kolik se zaměstnávalo lidí před druhou etapou reformy veřejné správy, což ze stenozáznamu, který mám k dispozici, lze jednoznačně dovodit, že bylo předmětem té sázky, o které hovořil pan místopředseda Langer. Dokonce v tuto chvíli mám čísla, která nejsou k datu 31. 7. tohoto roku, ale k 1. 10. tohoto roku, a ten úbytek je ještě větší nežli o 1036 systemizovaných míst. Je to věc, kterou lze jednoduše doložit, ale já čekám na autora toho výroku, o který jsme se sázeli v průběhu projednávání zákonů v souvislosti s druhou etapou reformy veřejné správy, protože se na to vskutku velmi těším.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru a příležitost má pan místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já mám skutečně pocit, že George Orwell by se nestačil divit, co se odehrává v této Poslanecké sněmovně. Newspeak se hluboce zakořenil do mysli našich vládních představitelů, kteří z tohoto místa velmi často pokles vydávají za růst, dluh za úsporu - v tuto chvíli tedy opět pokles úředníků je zde prezentován v kontrastu s tím, co všichni víme, tedy že dochází k nárůstu počtu úředníků celkem.

Zkuste mi prosím, pane ministře, jako laikovi vysvětlit, jak je tedy možné, že Český statistický úřad hlásí trvalý nárůst počtu úředníků překračující magickou hranici 250 tisíc, a současně vy mi tady říkáte, že vám klesá počet systemizovaných míst. Kde se ti úředníci tedy berou? Nežijeme v jedné povídce Járy Cimrmana - o tom, že se mu v dole hromadí horníci? Nehromadí se nám náhodou v této zemi úředníci, i když nám klesá počet systemizovaných míst?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Takže pan ministr odpoví.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vidím, že budu muset osvěžit to, o čem tady byla řeč. Na 47. schůzi Poslanecké sněmovny, která se odehrávala v minulém volebním období a probíhala 19. března 2002, ze stenozáznamu si může každý přečíst, a ten stenozáznam je na internetu, že v 15.50 hodin tohoto dne pan poslanec Tlustý, předseda poslaneckého klubu ODS, pronesl následující větu - cituji pana poslance Tlustého: "Jedno je jisté. Bude to někde v tomto intervalu mezi 50 a 150." Hovořil tehdy o zvýšení počtu úřadů v souvislosti s rušením okresních úřadů. Cituji dál: "Kdybych použil průměr, znamenalo by to, že v této zemi po tomto takzvaném reformním kroku by mohlo také přibýt kolem 15 až 20 tisíc úředníků." Toto prohlásil pan poslanec Tlustý dne 19. března 2002 zhruba v 15.50 hodin a pokračoval dále: "Všechno se opakuje. Přibude oněch několik tisíc nových úředníků v oněch 194 úřadech, protože jich je, opakuji to ještě jednou, o 122 více nežli dnes." Tolik slova pana místopředsedy Langera (?).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP