(17.50 hodin)
(pokračuje Gross)

Já jsem tehdy prohlásil, téhož dne 19. března 2002 na stejné schůzi, následující - cituji sám sebe po několika měsících: "Při prvním čtení jsem tady velmi otevřeně hovořil o tom, že předpokládám, že nárůst úředníků, nikoliv zaměstnanců, protože to jsou dvě různé kategorie, že nárůst úředníků může být mezi deseti a patnácti procenty. V tuto chvíli - a říkal jsem to na začátku druhého čtení - je situace optimističtější. Myslím si, že mohu v této chvíli s klidným svědomím tady říci, že počet úředníků, kteří dnes vykonávají agendy na okresních úřadech, a počet úředníků, kteří je budou vykonávat po druhé etapě reformy veřejné správy, nebude znamenat nárůst počtu úředníků. Rozhodně nebude znamenat dramatický nárůst počtu úředníků a rozhodně je lež, když se tady říká, že to bude nárůst úředníků o patnáct až dvacet tisíc." Tolik moje reakce na tehdejší vystoupení předsedy poslaneckého klubu ODS pana Vlastimila Tlustého.

Pak byl projev pana poslance Tlustého a moje reakce, kde jsme se vsadili. Sázka se tedy týkala toho, co jsem tady citoval a co si každý může dohledat ve stenozáznamu schůze Poslanecké sněmovny.

Nu, a je okamžik zúčtování. Tak tedy: Než proběhla druhá etapa reformy veřejné správy, to znamená k 31. 12. 2002, byl v následujících institucích tento počet zaměstnanců: na okresních úřadech to bylo 18 961, na krajských úřadech to bylo 3266, na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 441, na obecních úřadech, které přebíraly agendu okresních úřadů, to bylo 17 744.

Nyní je situace takováto: na okresních úřadech je nula, tedy úbytek 18 961, na krajských úřadech je 5058, tedy přírůstek 1792, na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je 2808, tedy přírůstek 2367, na obecních úřadech třetího stupně je 29 266 zaměstnanců, tedy přírůstek 11 522.

Pokud si sečtete stav počtu zaměstnanců před touto reformou veřejné správy a výsledek k datu 31. 7. 2003, a já zde říkám, že už mám čísla čerstvější, která jsou ještě optimističtější, tak tento úbytek je 3280.

Bylo by ale ode mě nefér, abych do toho nezapočítal ty počty úředníků okresních úřadů, kteří nebyli delimitováni na krajské nebo obecní úřady nebo na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ale byli delimitováni, ať již zákonem, nebo rozhodnutím vlády, na jednotlivá ministerstva. Čili od pozitiva, úbytku 3280, je zapotřebí ještě odečíst ty, kteří přešli na pozemkové úřady, tj. 1263, ty, kteří přešli do státních archivů, tj. 760, ty, kteří přešli na Ministerstvo místního rozvoje, tj. 10, ty, kteří přešli na Ministerstvo kultury, to jsou dva zaměstnanci, a ty, kteří přešli na Ministerstvo vnitra, tj. 209. Součet těchto zaměstnanců, kteří přešli na ministerstva, je tedy 2244. Pokud těchto 2244 zaměstnanců odečtete od snížení počtu o 3280, dostanete číslo, o kterém jsem hovořil. Celkově je tedy saldo takové, že k 31. 7. 2003 je úbytek počtu zaměstnanců před zrušením okresních úřadů a ve vztahu k současnému stavu, tedy ke stavu k 31. 7. 2003, o 1036 funkčních míst, tedy těch zaměstnanců, kteří pracovali na okresních úřadech před jejich zrušením.

Čili myslím, že pokud bude mít někdo odvahu se k této sázce vrátit, čísla jsou jasná a rozhodně měl by z nich vyvozovat někdo jiný závěr nežli já.

Pokud jde o čísla publikovaná Českým statistickým úřadem, ta se týkají úplně něčeho jiného než sázky, kterou jsme zde ve sněmovně uzavřeli, což je dokladovatelné ze stenozáznamu ze dne 19. března 2002. Český statistický úřad hovořil o počtu zaměstnanců, nikoliv úředníků. A pokud třeba vláda rozhodla v loňském roce, že se zvýší počet příslušníků Policie o 1600, tak je jasné, že se to do tohoto počtu započte. Pokud rozhodla o tom, že bude zvýšen počet příslušníků Hasičského záchranného sboru, tak se to také promítlo v tomto nárůstu, který vykázal Český statistický úřad. A jestli někde přibylo na jiném ministerstvu, jako že některá ministerstva byla, tak to je otázka, která musí být směřována na tyto ministry, ale rozhodně to nemělo jakoukoli souvislost s reformou veřejné správy, a musí ti ministři být schopni obhájit, proč u nich k tomu konkrétnímu nárůstu došlo.

Čili tolik čísla. Čísla hovoří jasně a myslím si, že závěry z nich musí vyvozovat někdo jiný nežli já, a to je holý fakt. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji pane ministře. Prosím, aby se opět slova ujal místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Věrný svému slibu, dárku panu ministrovi k narozeninám, pokračuji ve svých interpelacích, nicméně glosu na úvod: Už jsem to tedy pochopil. On nám neroste počet úředníků, ale roste nám počet státních zaměstnanců. I to je určitě příznivá zpráva pro daňového poplatníka.

Nyní k mé další interpelaci. Obracím se na vás, pane ministře, ve věci nového prověřování lustračních osvědčení, a to zejména v řadách Policie České republiky. Poté co při bezpečnostních prověrkách na Ministerstvo obrany v roce 2001 se přišlo na to, že 114 příslušníků vojenské rozvědky v minulosti získalo falešná osvědčení o tom, že nespolupracovali s StB, se na Ministerstvu vnitra rozjelo nové kolo pátrání po bývalých agentech Státní bezpečnosti a ministerstvo začalo prověřovat, zda dříve vydaná lustrační osvědčení byla správná. Podle informací Lidových novin ze dne 25. srpna 2003 jeden z těchto lidí podle seznamu Ministerstva vnitra, dlouholetý agent StB pan František Boreš, dokonce k tomuto datu zastával významnou pozici ve státní správě, byl ředitelem krajské pobočky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Na základě těchto skutečností si vám dovoluji položit následující otázky:

1. Jak je daleko Ministerstvo vnitra s prověřováním lustračních osvědčení příslušníků Policie České republiky?

2. Zda můžeme garantovat, že mezi policisty - zejména zdůrazňuji ve specializovaných složkách policie - nejsou lidé, kteří před rokem 1989 spolupracovali se Státní bezpečností.

3. Obecná otázka: Zda můžete jako ministr vnitra garantovat, že vůbec svazky Státní bezpečnosti, které jsou přístupné na internetu, odpovídají skutečnosti, neboť v minulosti jsme byli v několika případech svědky toho, že data prezentovaná vaším ministerstvem neodpovídají realitě.

Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Langerovi. Nyní vystoupí ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Tady mohu být stručný. Za prvé, nemáme v tuto chvíli žádnou informaci, že by u Policie České republiky byl někdo, kdo by měl neoprávněně vydáno negativní lustrační osvědčení.

Pokud jde o specializované složky Policie České republiky, tak předpokládám, že měl pan místopředseda Langer na mysli některé elitní útvary. Tam je také zapotřebí příslušná prověrka podle zákona č. 148/1998 Sb. A právě při této prověrce by vyšlo najevo, pokud někdo má čisté lustrační osvědčení a procházel by evidencemi Státní bezpečnosti, tak by mu tato prověrka vydána nebyla.

Čili nemám v této chvíli signalizovaný žádný problém. To samozřejmě v tuto chvíli je konstatování, které mohu říci. A víc asi nelze k tomuto sdělit, pokud nemám věštit z křišťálové koule.

Pokud jde o svazky, které by měly odpovídat skutečnosti, mohu zaručit to, že svazky, které publikujeme, odpovídají tomu stavu, ve kterém nám byly ponechány materiály Státní bezpečnosti. Pokud v materiálech Státní bezpečnosti byly informace, které neodpovídaly skutečnosti, tak samozřejmě pak dochází k příslušným soudním řízením. Ale my nejsme oprávněni v tuto chvíli podle platných zákonů prostě měnit to, co ve svazcích Státní bezpečnosti bylo vedeno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP