(18.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tolik zřejmě první interpelace, pokud se nemýlím. Prosím o další interpelaci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Další interpelace je ve věci zabití studentů v Plzni. Vážený pane ministře, předmětem interpelací bývají věci obecné i konkrétní případy. Jakkoli plně respektuji nezávislost soudní moci, jsem přesvědčen, že i v těchto otázkách je na místě se ptát, zda je v konkrétním případě vše v pořádku a zda jsou vyčerpány všechny zákonné možnosti. Tím spíše je tomu tak v případě, který je předmětem mé interpelace, tedy v případě, kdy opilý řidič zabil tři studenty na tramvajové zastávce, dalšího člověka zmrzačil a ujel. Jsem přesvědčen, že z piety k oněm třem zabitým mladým lidem a s ohledem na smutek, který skličuje jejich rodiče i blízké, jsme všichni povinni konat.

Situace v současnosti je taková, že po rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky je onen řidič nejen na svobodě, ale navíc má stále řidičský průkaz. Pozůstalí se tedy právem ptají, jak je to možné. O existenci památníku na dotyčném místě patrně víte. Hlásá všem jméno pachatele a také názor pozůstalých na práci naší justice. Jistě vám nemusím jako zkušenému praktikovi patrně zdůrazňovat, jaký dopad na veřejné mínění má taková situace a jak na základě tohoto případu česká veřejnost hodnotí práci naší justice.

Chci se vás tedy zeptat, jaké kroky jste v rámci svých ústavních a zákonných kompetencí podnikl, případně hodláte podniknout, jako nápravu této věci. Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane místopředsedo. Protože je 18.20, uplynul čas, ve kterém bylo možno přednášet interpelace. Takže ústní interpelace na členy vlády v tuto chvíli končí.

Připomínám, že jednání sněmovny pokračuje v 18.30 hodin. Všichni, kteří mě slyší, nechť se dostaví za deset minut do sněmovny.

 

(Jednání přerušeno v 18.23 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP