Stenografický zápis 79. schůze, 20. ledna 2021


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček


Slib poslance

Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Stanislav Grospič
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Alena Gajdůšková


347. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 502/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Antonín Staněk
Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Radek Holomčík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Bžoch
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Pavel Kováčik


348. Návrh poslanců Adama Kalouse, Pavla Kováčika, Jana Volného, Jana Pošváře, Zdeňka Podala, Antonína Staňka, Jany Krutákové a dalších na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 634/ - třetí čtení

Poslanec Adam Kalous
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Jan Pošvář
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Jana Krutáková
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Ivan Adamec
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Adam Kalous
Poslankyně Monika Oborná
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Monika Oborná


349. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 624/ - třetí čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Helena Válková
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno v 13.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/ - druhé čtení


(Jednání přerušeno od 14.33 do 14.38 hodin.)

Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Radek Rozvoral
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


12. Vládní návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu /sněmovní tisk 660/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Jiří Strýček


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1025/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Lenka Dražilová
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Vojtěch Munzar
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Marek Novák
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec David Kasal
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Stanislav Grospič
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Marek Novák
Poslanec Pavel Juříček
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslankyně Lenka Dražilová


14. Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 374/ - druhé čtení

Poslanec Petr Dolínek
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Monika Oborná
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jiří Kohoutek
Poslanec Petr Dolínek
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Monika Oborná
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jiří Kohoutek
Poslanec Marian Jurečka
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Schůze přerušena v 19.05 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP