(11.20 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dalším návrhem, tedy dvanáctým hlasováním, jsou pozměňovací návrhy pana poslance Petra Bendla C1 I a C1 II. Připomínám, že C1 III je nehlasovatelný tím, že byl přijat pozměňovací návrh pana kolegy Fialy pod písmenem I. Doporučuji hlasovat en bloc jedním hlasováním. Garanční výbor doporučuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 53. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 53. 103 přítomných, pro 14, proti 28. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Máme před sebou třinácté hlasování. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Petra Bendla C3. Garanční výbor doporučuje kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 54. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 54. Přítomno 103, pro 101 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vzhledem k tomu, že byl přijat právě teď návrh C3 pana kolegy Bendla, jsou nehlasovatelné návrhy C2 I a C2 II, jde o variantní úpravu, a přicházíme tedy k hlasování pana kolegy poslance Jiřího Běhounka D1 až D5, en bloc jedním hlasováním, přičemž garanční výbor doporučuje kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 55 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 55. Z přítomných 103 poslanců pro 88, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: A jsme u pozměňovacího návrhu pana kolegy Vlastimila Válka pod písmenem E, garanční výbor doporučuje kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 56. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 56. 103 přítomných, pro 83, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Nyní jsme u hlasování o pozměňovacím návrhu poslance Radka Holomčíka pod písmenem F, sněmovní dokument 6744, 1 a 2, en bloc jedním hlasováním. Garanční výbor doporučuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 57. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 57. 103 přítomných, pro 28, proti 28. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dalším návrhem jsou návrhy poslance Radka Holomčíka pod písmenem F, sněmovní dokument 6745, a to pouze část druhá, protože část první a třetí je nehlasovatelná přijetím předchozích návrhů I2, A11 nebo pod sněmovním dokumentem 5963 4 nebo I8. Čili hlasujeme pouze sněmovní dokument 6745-2. Garanční výbor doporučuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 58. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 58. 103 přítomných, pro 13, proti 17. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Nyní jsme u pozměňovacích návrhů pana poslance Lea Luzara pod písmeny H1 a H3. H2 je nehlasovatelné, bylo přijato A9 nebo A10. To znamená, hlasujeme u kolegy Luzara pouze H1 a H3. Garanční výbor doporučuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 59. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 59. Z přítomných 103 pro 6, proti 38. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, pane zpravodaji?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, vyčerpali jsme podle mých záznamů všechny pozměňovací návrhy a nyní nám zbývá hlasovat o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Všichni navrhovatelé pozměňovacích návrhů jsou spokojeni, nikdo nenamítá, o všech návrzích tedy bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 502, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 60 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 60. Z přítomných 103 poslanců pro 66, proti 29. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi zemědělství, děkuji zpravodajům a končím bod číslo 347.

 

Budeme pokračovat dalším třetím čtením, bodem číslo

 

348.
Návrh poslanců Adama Kalouse, Pavla Kováčika, Jana Volného, Jana Pošváře,
Zdeňka Podala, Antonína Staňka, Jany Krutákové a dalších na vydání zákona
o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)
/sněmovní tisk 634/ - třetí čtení

Požádám pana poslance Adama Kalouse, aby zaujal za navrhovatele místo u stolku zpravodajů, a o totéž požádám zpravodajku garančního výboru zemědělského výboru paní poslankyni Moniku Obornou. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 634/6, který vám byl doručen dne 4. prosince 2020. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 634/7.

Ptám se zástupce navrhovatelů. (Hluk v sále.) Prosím Sněmovnu o klid! Ano, pan kolega Kalous má zájem o úvodní slovo před otevřením rozpravy. Já ještě posečkám, až se situace ve Sněmovně uklidní. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pokaždé, když jsem na tomto místě jako předkladatel uváděl návrh zahrádkářského zákona, tak jsem použil tři slova - tradice, masovost, prospěšnost. A já si myslím, že to jsou přesná slova, která vyjadřují podstatu zahrádkářské činnosti. Jedná se o návrh, který má podporu. Podpořilo jej sedm z devíti poslaneckých klubů a bezesporu má podporu pro schválení, i když musím konstatovat, že někteří kolegové využívají tento zákon jako otloukánka pro jakési mediální zkratky. Pokud se nám to tentokrát podaří, bude to čtvrtý pokus systémově řešit zájmy více než 350 000 Čechů a z toho 140 000 členů Českého zahrádkářského svazu, který patří mezi největší zájmové svazy v České republice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP