Stenografický zápis 79. schůze, 19. ledna 2021Zahájení

(Schůze zahájena ve 14.01 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Miroslav Kalousek


Slib poslance

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Grospič
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno od 14.13 do 14.18 hodin.)

Poslanec Jaroslav Faltýnek
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Bartošek
Poslankyně Kateřina Valachová


493. Informace vlády o očkovací strategii

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Olga Richterová
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Ivo Vondrák
Poslanec Jan Volný
Poslanec David Kasal
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec David Kasal
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Ondřej Profant
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Ivo Vondrák
Poslanec Zdeněk Podal
Poslanec Jiří Kobza
Poslanec David Kasal
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Místopředseda PSP Petr Fiala


3. Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů /sněmovní tisk 575/5/ - zamítnutý Senátem

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Senátor Petr Holeček


4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů /sněmovní tisk 576/5/ - zamítnutý Senátem

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Senátor Petr Holeček
Poslanec Vít Rakušan


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky /sněmovní tisk 1111/2/ - zamítnutý Senátem

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Senátor Václav Láska
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Radek Koten
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno v 17.37 hodin.)
(Jednání pokračovala v 18.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jan Chvojka


6. Návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) /sněmovní tisk 834/5/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Senátor Tomáš Goláň
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Jan Lipavský
Senátor Tomáš Goláň


7. Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů /sněmovní tisk 886/5/ - vrácený Senátem

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Senátor Tomáš Goláň
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec František Navrkal
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marek Výborný
Senátor Tomáš Goláň
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno v 18.46 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.50 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Jakub Michálek


8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 918/6/ - vrácený Senátem

Poslanec Jan Bauer
Senátor Tomáš Goláň


9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 986/5/ - vrácený Senátem

Poslankyně Kateřina Valachová
Senátorka Anna Hubáčková
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Patrik Nacher
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Lukáš Kolářík
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání skončilo v 19.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP