Sněmovní tisk 502
Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 502/0 dne 5. 6. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 184/19, PID KORNB6CBLX33.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 6. 2019 (usnesení č. 199). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 851).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 502/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 9. 1. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 502/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 502/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 502/4, který byl rozeslán 5. 3. 2020 v 12:14.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 4. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 502/5 (stanovisko).
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 4. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 502/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 156, usnesení č. 1155).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 502/8, který byl rozeslán 2. 12. 2020 v 13:20.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 12. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 502/9 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 1. 2021 na 79. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 60, usnesení č. 1454).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 2. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 48, dokument 48/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví, Ústavně-právní výbor, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

 • V
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 9. 3. 2021 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 48/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 3. 2021 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 48/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh dne 10. 3. 2021 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 48/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 3. 2021 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 48/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 2021 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 149).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 502/10.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 502/11.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 45, usnesení č. 1606).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 4. 2021.
  Prezident zákon podepsal 20. 4. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 4. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 4. 2021.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 171 pod číslem 174/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3994Adam Kalous16218-24450.docx (25 KB) / PDF (316 KB, 5 stran) 11. 12. 2019 v 16:13:18
4073Olga Richterová16297-24644.docx (14 KB) / PDF (275 KB, 3 strany) 8. 1. 2020 v 10:11:23
4116Olga Richterová16340-24729.docx (14 KB) / PDF (262 KB, 3 strany) 20. 1. 2020 v 12:49:19
4492Margita Balaštíková16716-25320.docx (24 KB) / PDF (304 KB, 3 strany) 3. 3. 2020 v 15:04:11
4496Radek Holomčík16720-25326.docx (25 KB) / PDF (301 KB, 5 stran) 4. 3. 2020 v 10:19:18
4500Leo Luzar16724-25333.docx (20 KB) / PDF (383 KB, 5 stran) 4. 3. 2020 v 12:16:12
4501Petr Bendl16725-25335.docx (24 KB) / PDF (363 KB, 3 strany) 4. 3. 2020 v 13:59:10
5939Jiří Běhounek18163-27488.docx (27 KB) / PDF (987 KB, 6 stran) 1. 7. 2020 v 15:58:20
5963Josef Kott18187-27537.docx (38 KB) / PDF (369 KB, 10 stran) 8. 7. 2020 v 15:43:43
6206Vlastimil Válek18430-28110.doc (4 MB) / PDF (1010 KB, 4 strany) 14. 9. 2020 v 11:09:49
6331Radim Fiala18555-28301.docx (72 KB) / PDF (658 KB, 23 stran) 29. 9. 2020 v 19:30:19
6342Josef Kott18566-28315.docx (24 KB) / PDF (277 KB, 3 strany) 30. 9. 2020 v 11:28:36
6481David Pražák18705-28592.docx (33 KB) / PDF (404 KB, 10 stran) 20. 10. 2020 v 09:56:09
6484Josef Kott18708-28595.doc (51 KB) / PDF (283 KB, 3 strany) 20. 10. 2020 v 10:14:41
6485Josef Kott18709-28596.doc (46 KB) / PDF (263 KB, 2 strany) 20. 10. 2020 v 10:19:09
6487Josef Kott18711-28598.docx (28 KB) / PDF (276 KB, 4 strany) 20. 10. 2020 v 10:23:02
6510Jan Birke18734-28620.doc (75 KB) / PDF (398 KB, 5 stran) 20. 10. 2020 v 14:21:12
6687Petr Bendl18911-28878.docx (16 KB) / PDF (203 KB, 2 strany) 9. 11. 2020 v 09:14:33
6701Petr Bendl18925-28910.docx (16 KB) / PDF (201 KB, 2 strany) 10. 11. 2020 v 12:41:34
6737Radim Fiala18961-28950.docx (50 KB) / PDF (437 KB, 14 stran) 11. 11. 2020 v 19:17:09
6744Radek Holomčík18968-28959.docx (830 KB) / PDF (250 KB, 5 stran) 12. 11. 2020 v 11:48:15
6745Radek Holomčík18969-28960.docx (9 KB) / PDF (353 KB, 4 strany) 12. 11. 2020 v 11:48:39
6746Marian Jurečka18970-28962.doc (83 KB) / PDF (278 KB, 6 stran) 12. 11. 2020 v 11:50:05
6748Marian Jurečka18972-28965.doc (81 KB) / PDF (283 KB, 7 stran) 12. 11. 2020 v 12:08:07
6750Marian Jurečka18974-28967.doc (73 KB) / PDF (311 KB, 6 stran) 12. 11. 2020 v 12:13:47
6922Radim Fiala19146-29193.docx (79 KB) / PDF (741 KB, 27 stran) 27. 11. 2020 v 12:27:24
6950Petr Bendl19174-29259.docx (17 KB) / PDF (204 KB, 2 strany)
19174-29260.docx (17 KB) / PDF (203 KB, 2 strany)
 1. 12. 2020 v 12:50:52
6967David Pražák19191-29280.docx (31 KB) / PDF (261 KB, 4 strany) 1. 12. 2020 v 16:40:14


Deskriptory EUROVOCu: inspekce potravin, potravinářská výroba, potravinová legislativa, zdravotní inspekce

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)