Stenografický zápis 44. schůze, 8. dubna 2020


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno od 9.02 do 9.05 hodin.)

Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda PSP Radek Vondráček
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - zkrácené jednání

Poslanec Jakub Michálek
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Roman Kubíček
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Miroslav Kalousek
Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Roman Kubíček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 811/ - zkrácené jednání

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Juříček
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marian Jurečka


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. /sněmovní tisk 812/ - zkrácené jednání

Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Jan Bartošek
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Předseda PSP Radek Vondráček
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Jiří Dolejš
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jan Skopeček
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání bylo přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ivan Bartoš


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - zkrácené jednání

Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jiří Dolejš
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Miroslav Kalousek


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 811/ - zkrácené jednání

Poslankyně Miloslava Vostrá


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. /sněmovní tisk 812/ - zkrácené jednání

Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Miroslav Kalousek


8. Vládní návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky /sněmovní tisk 810/ - zkrácené jednání

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Radovan Vích
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Hrnčíř
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Tomáš Martínek
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Zdeněk Ondráček


9. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání /sněmovní tisk 816/ - zkrácené jednání

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Roman Kubíček
Poslankyně Barbora Kořanová
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jan Farský
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Marian Jurečka
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Jan Bartošek
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Barbora Kořanová
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jan Bartošek


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 817/ - zkrácené jednání

Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslankyně Monika Oborná
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslankyně Monika Oborná


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) /sněmovní tisk 806/ - zkrácené jednání

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Patrik Nacher


9. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání /sněmovní tisk 816/ - zkrácené jednání

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání přerušeno v 18.18 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.33 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Petr Dolínek
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Miroslav Kalousek


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 814/ - zkrácené jednání

Poslanec Marek Benda
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Marek Benda


13. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty /sněmovní tisk 815/ - zkrácené jednání

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno v 19.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 19.50 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Martin Kupka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Ivan Bartoš
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Marian Jurečka
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Jaroslav Kytýr
Poslanec Martin Kupka
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Bartošek
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Jana Černochová


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 814/ - zkrácené jednání

Předseda PSP Radek Vondráček


14. Vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů /sněmovní tisk 803/ - zkrácené jednání

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Karel Rais
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Karel Rais
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Karel Rais
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marek Benda
Poslanec Karel Rais


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 814/ - zkrácené jednání

Poslanec Ivan Bartoš


13. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty /sněmovní tisk 815/ - zkrácené jednání

Poslanec Dominik Feri
Poslanec Ivan Bartoš
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno ve 22.44 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 22.59 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


15. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu /sněmovní tisk 807/ - zkrácené jednání

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Patrik Nacher
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Lukáš Kolářík
Poslanec Jan Farský
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Dominik Feri
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Marek Výborný
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jan Farský
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


16. Vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 819/ - zkrácené jednání

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Roman Kubíček
Poslankyně Karla Maříková
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec David Kasal
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Petr Třešňák
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslankyně Věra Adámková


17. Vládní návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu /sněmovní tisk 821/ - zkrácené jednání

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Farský
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Kateřina Valachová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


15. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu /sněmovní tisk 807/ - zkrácené jednání

Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marek Výborný


18. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu /sněmovní tisk 820/ - zkrácené jednání

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Adam Kalous
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Adam Kalous
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Adam Kalous
Předseda PSP Radek Vondráček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze ukončena v 2.45 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP