Sněmovní tisk 814
Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 814/0 dne 2. 4. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 306/20, PID KORNBN8S6B8V.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 2. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 45).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 8. 4. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 164, usnesení č. 1057).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 20. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 24. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 189/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4734Monika Červíčková16958-25718.docx (19 KB) / PDF (229 KB, 4 strany) 6. 4. 2020 v 12:17:52
4870Jakub Michálek17094-25871.docx (7 KB) / PDF (249 KB, 2 strany) 8. 4. 2020 v 09:57:55


Deskriptory EUROVOCu: cestovní ruch, elektronický obchod, hotelový průmysl, politika cestovního ruchu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)