Sněmovní tisk 819
Vl.n.z.o zvl.pravidlech pro výkon povolání lékaře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 819/0 dne 6. 4. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 332/20, PID ALBSBNEAZZ8O.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 6. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 46).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 6. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro zdravotnictví

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 9. 4. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 194, usnesení č. 1062).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 4. 2020 poslancům jako tisk 819/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 4. 2020 poslancům jako tisk 819/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4847Marek Výborný17071-25844.docx (16 KB) / PDF (235 KB, 4 strany) 7. 4. 2020 v 15:31:29
4867Vlastimil Válek17091-25868.docx (57 KB) / PDF (382 KB, 6 stran) 8. 4. 2020 v 09:24:01
4878Vlastimil Válek17102-25882.docx (58 KB) / PDF (383 KB, 6 stran) 8. 4. 2020 v 17:51:44


Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, lékař, odborná kvalifikace, uznání diplomu, zdravotní personál, zdravotnické povoláníISP (příhlásit)