(16.10 hodin)
(pokračuje Benda)

Jenom fakt prosím, jsme v situaci, kdy je to všechno na dobré vůli občanů, na tom, že to bude fungovat, protože nám ti občané věří. A jestli jim budeme říkat "potřebujeme vás za to pokutovat", a ještě při té míře neurčitosti. Kdybyste to aspoň psali na tom vnitru, tak budu do jisté míry souhlasit, protože vím, že tam aspoň ty právníky máte. Se zdravotnictvím máme své zkušenosti celoživotní. Celoživotní, všichni! Víme, jak to tam píší. Jsou to takový ty jako: takhle bychom si přáli, aby to tak bylo. A tohle fakt chceme dostat pod sankci, která se bude dávat na místě při všem respektu k policii a městské policii? Byl bych na to nesmírně opatrný a raději bych využíval variantu, o které mluvil Martin Kupka. Když je fakt někdo drzý, nechce poslechnout, tak ho zpokutujte za to, že nechce poslechnout. Ale ne zpokutovat za to, že porušil nařízení, o kterých mnozí z nás nevědí, jak si je vykládat.

Já jsem nevěděl 14 dní, pane ministře, poctivě, jestli můžu vyjet na chatu, nebo nemůžu vyjet na chatu. Jestli je to cesta do přírody, nebo to není cesta do přírody. A to přesto, že se po cestě nepotkám s nikým jiným než se svou rodinou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď tady mám tři přihlášky. Jako první se přihlásila paní poslankyně Černochová, ale pan ministr se také hlásil. Tak se zeptám, jestli chce uplatnit... Ne. Dobře. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Tak, já tady musím s částí mých kolegů z ODS nesouhlasit, protože ty věci znám z praxe. A bohužel tedy ta praxe, která... (Odmlka pro neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já poprosím o klid v sále. A prosím, pokračujte, já vám kdyžtak přidám čas.

 

Poslankyně Jana Černochová: ... která momentálně probíhá třeba i na Praze 2 na naší náplavce nebo v našich parcích, je jiná. Nesouhlasím s kolegou Markem Bendou vaším prostřednictvím, protože přece celý přestupkový zákon je postavený na principu, že od domluvy se může dávat sankce až do výše 10 tisíc korun. Taky tam není žádný taxativní výčet toho, za jaké narušení veřejného pořádku ten policejní orgán, v tuhle chvíli strážník, takže ne orgán, ale strážník obecní policie určí, že teď se ten člověk dopustil takového a makového deliktu. Takže já bych opravdu, myslím si, že se nemá smysl tady přetahovat, kdo má názor takový nebo makový. Prostě je to nějaké krátkodobé řešení, které já respektuji, za které jsem ráda, protože si myslím, že skutečně těm komunálním politikům, starostům dává nějakou možnost, jak ty věci v místě, kde je ten problém, tak jak to můžou řešit. Podpořila jsem to na výboru pro bezpečnost, budu pro to hlasovat i tady.

A i já bych chtěla z tohoto místa poděkovat policistům i strážníkům, protože skutečně i pro ně to není jednoduché období. Pro nás všechny, kteří prostě se snažíme tady společně s resortem Ministerstva vnitra zachovat nějaký standard toho, na co lidé byli zvyklí, tak není jednoduché jim vysvětlovat, že když chtějí jít běhat, tak dneska už mohou jít běhat v lesích bez roušky, ale že třeba na té náplavce cyklisti a běžci roušku mít musí. A já věřím v inteligenci Policie i strážníků Městské policie, kteří nota bene ještě jsou mnohem častěji přezkušováni než ti Policisté ČR. Protože oni musí pravidelně skládat po nějakých intervalech zkoušky odborné způsobilosti, takže oni tu legislativu znají možná někdy lépe než...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám vaše kolegy o větší klid. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Jana Černochová: Možná tu legislativu znají i někdy lépe než bohužel leckterý policista, u jejich sboru se neaktualizují ta přezkušování. Takže já bych skutečně věřila ve zdravý rozum a v to, že ve chvíli, kdy skutečně to bude někdo, kdo bude jako Marek Benda kouřit otočený k domu tak, aby na nikoho nefuněl páru, dneska už ne cigaretový kouř, ale páru, tak aby se to tady řešilo dohodou. Ale ve chvíli, kdy to bude pět lidí, kteří popíjí a kouří vodní dýmku u nás na náplavce a ten policista nebo strážník tam přijde a říká jim to třikrát, ať se rozejdou, ať tam nesedí, že tam nemají sedět, nesmí sedět, že musí mít roušky, tak pokud už opravdu to dojde do toho extrému, že to musí řešit sankcí, tak ať tu možnost má. A má ji na místě a nepřetěžujeme hygienu, jak tady správně říkal pan ministr.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za nevyužití celého času. A pan poslanec Hrnčíř se hlásil jako další do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já budu velmi stručný. Když pominu, že stát tady chce pokutovat lidi, že sundají roušku někde u lesa a chtějí se napít třeba nealkoholického nápoje, a když pominu, že nedodal roušky těm lidem, že jsme si to museli ušít sami, zlatý český ručičky opět se ukázaly jako dobrá volba, tak prostě je ta novela naprosto nadbytečná. Prostě většina občanů, většina Čechů prostě nemá po kapsách tisíce a desetitisíce. Takže když dostane někde u lesa pokutu deset tisíc korun, tak to do toho správního řízení prostě půjde z toho důvodu, že ty peníze u sebe prostě nemá. To znamená tak, jak je to teď, že to vůbec nepotřebujeme. Navíc ten stav je prodloužen na tři týdny. Takže já myslím, že to je naprosto zbytečné. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď se mi hlásil... Chce s přednostním právem nebo máme ještě jiného poslance? Tak s přednostním právem pan ministr. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Jenom tahle argumentace by neměla zapadnout, až budeme řešit třeba zákon o provozu na pozemních komunikacích. Tak bychom mohli říct, že bychom měli zrušit všechny pokuty, protože lidi u sebe nevozí peníze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Já chci jen na začátek říct, že podporuji nošení roušek. Právě Piráti byli jedni z prvních, kteří prosazovali nošení roušek na veřejnosti. Praha přijala opatření ohledně nošení roušek v MHD už 16. března, několik dní před vládou. Ale na druhou stranu, pojďme si to doopravdy vydefinovat, přece jen pokud jede rodina, co spolu bydlí, v jednom autě, které mají oni, využívají ho jenom oni, tak přece není potřebné, aby tam doopravdy všichni v tom autě měli ty roušky. Takže pojďme trošku tomu dát nějakou logiku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ministr Hamáček, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Já se omlouvám, já jsem zapomněl na vystoupení kolegy Stanjury. To samozřejmě je rozumný návrh, aby se to vyřešilo. Zase určitě bude spousta dotazů, jak ta policie bude zjišťovat, jestli spolu žijí ve společné domácnosti nebo ne. Ale má to ratio, takže... On tady pan ministr zdravotnictví není, ale až o tom budeme debatovat, tak určitě by to chtělo vyřešit a nenutit lidi, kteří jsou stejně spolu v jedné rodině, když jedou autem, tak aby ty roušky měli. Takže tomuhle rozumím a zkusím to s panem ministrem zdravotnictví probrat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byla v tuto chvíli poslední přihláška do rozpravy. Takže pokud se nikdo nehlásí již další z místa, tak já v tuto chvíli podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo k podrobné rozpravě ze strany navrhovatele nebo zpravodaje. Není tomu tak. V tuto chvíli nepadly žádné návrhy, které bychom měly hlasovat přímo po rozpravě.

Takže končím druhé čtení tohoto návrhu a budeme rovnou pokračovat třetím čtením. Protože § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu nám to umožňuje, já tedy zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a zpravodaj to bude sledovat, protože stále je u stolku zpravodajů. A já otevírám rozpravu ve třetím čtení a ptám se, jestli chce někdo vystoupit v rozpravě ve třetím čtení.

Pokud tomu tak není, tak již svolávám kolegy do sálu a rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Zde je žádost o odhlášení, takže já vás ještě všechny odhlásím. A nyní poprosím zpravodaje, aby nás seznámil s návrhem procedury, která, věřím, nebude složitá.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že nebyl načten žádný pozměňovací návrh, můžeme hlasovat pouze o předloženém materiálu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, já věřím, že je tomu tak. Načtu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o pravomoci Policie ČR a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na území ČR podle sněmovního tisku 810 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Tolik tedy návrh usnesení. Já věřím, že všichni již dorazili do sálu, kteří chtěli dorazit a přihlásili se.***
Přihlásit/registrovat se do ISP