Sněmovní tisk 803
Vl.n.z. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání v roce 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 803/0 dne 31. 3. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 283/20, PID ALBSBN6MTYVL.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 31. 3. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 44).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2020.
  Určil zpravodaje: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 8. 4. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 162, usnesení č. 1056).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 20. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 24. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 188/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4772Dominik Feri16996-25762.docx (17 KB) / PDF (202 KB, 1 strana) 6. 4. 2020 v 19:57:25
4773Dominik Feri16997-25763.docx (17 KB) / PDF (201 KB, 1 strana) 6. 4. 2020 v 19:57:42
4774Dominik Feri16998-25764.docx (17 KB) / PDF (207 KB, 1 strana) 6. 4. 2020 v 19:57:58
4775Dominik Feri16999-25765.docx (17 KB) / PDF (216 KB, 1 strana) 6. 4. 2020 v 19:58:16
4779Ilona Mauritzová17003-25768.docx (17 KB) / PDF (209 KB, 3 strany) 6. 4. 2020 v 21:47:17
4808Lukáš Bartoň17032-25801.docx (13 KB) / PDF (198 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 09:26:26
4836Ilona Mauritzová17060-25828.docx (18 KB) / PDF (216 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 13:41:42


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, školství, vysokoškolské vzdělání, zkouškaISP (příhlásit)