Sněmovní tisk 817
Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 817/0 dne 2. 4. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 318/20, PID ALBSBN9PFDA4.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 2. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 45).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Monika Oborná a přikázal návrh k projednání výboru: Hospodářský výbor

 • V
   • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 817/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Pozměňovací návrhy nebyly podány.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 119, usnesení č. 1045).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 20. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 29. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 214/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: financování vývozu, podpora vývozu, pojištění vývozních úvěrů, rozpočtová pravidla, záruka úvěru

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)