Sněmovní tisk 810
Vl.n.z.o pravomoci PČR a obecní policie v souv. s SARS CoV-2

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 810/0 dne 2. 4. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 309/20, PID KORNBN9AKR9B.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 2. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 45).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro bezpečnost

 • V
   • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 7. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 810/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Pozměňovací návrhy nebyly podány.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 113, usnesení č. 1041).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 4. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 236, dokument 236/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 4. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 4. 2020 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 236/1 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 4. 2020 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 236/2 (zamítá).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 17. 4. 2020 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 5. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 2020.

Zákon vyhlášen 13. 5. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 243/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: epidemie, pokuta, policie, zdraví veřejnosti, zdravotní politikaISP (příhlásit)