(12.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Víte, já jsem byl strašně zklamán z toho, že nebyl schválen ústavní zákon, protože fiskální kompakt počítá s tím, že to budou ústavní zákony. A ve většině zemí se také podařilo schválit to ústavní většinou. Nakonec jsem byl rád, že byl schválen aspoň zákon prostou většinou. Ale jestli při první minele, která nás potkala na cestě normálního vývoje, a ten zákon je psán právě pro ty minely, jestli při první minele ho změníte, tak ho činíte zcela bezcenným. Tak jako opovržlivě ignorujete Národní rozpočtovou radu, tak budete opovržlivě ignorovat i zákon, který jste tady pracně domluvili a schválili. Nebude mít cenu ani toho papíru, na kterém je napsán. A to si ten zákon nezaslouží. To si především nezaslouží budoucí generace, na kterou v případě schválení tohoto zákona nepřátelsky zaútočíte, jak říká paní doc. Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady, pandemickou trajektorií zadlužení.

Jestli opravdu chcete zaútočit na budoucí generace, jestli je chcete uvrhnout do těžko řešitelné situace jenom proto, abyste dneska vypadali hezky, tak pro to zvedněte ruku. Historie vám to spočítá.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem nyní pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi také několik slov za hnutí SPD. Nejdříve musím říct, že my jsme se připojili a hlasovali jsme pro návrh pro zamítnutí, protože si myslíme, že tato novela je pro sestavování rozpočtu sice důležitou novelou, nicméně že bychom ji dokázali schválit a prodiskutovat v normálním legislativním procesu a nemuseli jsme k tomu dnes využívat legislativní nouze.

Dále je potřeba také říct - a to není nic, co bychom nevěděli. Je potřeba říct, že státní rozpočet, nebo státní finance nebyly už před koronavirovou pandemií v dobré kondici. Koneckonců všechny statistiky hovořily o tom, že první dva měsíce letošního roku byly vůbec nejhorší v historii samostatné České republiky. Také je potřeba říct, že vláda v minulých letech vybrala peníze ze všech státních a polostátních firem a projedli jsme téměř všechno, co v tomto státě bylo. Česky řečeno, nemysleli jsme na státní kolečka. A také to konstatoval i Nejvyšší kontrolní úřad, který říkal, že na případnou krizi státní rozpočet není dobře připraven.

Nyní chce vláda na rozpočtovou odpovědnost generální pardon až do roku 2028. Jsme konstruktivní opozice, takže říkám, že bych takovému návrhu rozuměl, a byli bychom dokonce připraveni takový návrh podpořit, ale za určitých podmínek. Tou hlavní podmínkou je, že vláda zároveň předloží ucelenou ekonomickou strategii České republiky, která bude vycházet z odpovědné a reálné predikce ekonomických hrozeb a také potřeb této země. Nezapírám, že v takové ekonomické strategii bychom rádi slyšeli věci, jako je např. ochrana českých firem ve vztahu k veřejným zakázkám, zdanění nadnárodních korporací, které právě v této době koronavirové pandemie si stáhly ze svých dcer likviditu, finanční prostředky, do matek, posílení kompetence České národní banky nad zahraničními bankami, konec financování politických neziskovek, konec pozitivní diskriminace sociálních parazitů, úspory ve státní správě, reálný národní investiční plán k zajištění infrastruktury země, její potravinové a hlavně energetické bezpečnosti a také bezpečnosti obecně. Samozřejmě že to znamená říct Bruselu, a tedy Evropské unii, že s jejich politikou a s jejich diktátem končíme. To se bohužel neděje, nestalo a asi nestane, protože premiér této země se zavázal přijmout uhlíkovou politiku, politiku uhlíkové neutrality, která nás bude stát dalších 100 miliard ročně.

Takže nic takového zatím od vlády na stole nemáme, a jinými slovy, jsme připraveni vládě uvolnit více ruce, ale musíme vědět, s jakým cílem. Pokud to nevíme, musíme říct ne, protože máme odpovědnost k lidem, kteří v této zemi platí daně, se kterými vy teď hospodaříte. Takže hnutí SPD tento zákon nepodpoří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Jan Hrnčíř. Připraví se pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jenom stručně doplním pana předsedu Fialu. My v SPD si plně uvědomujeme negativní dopady koronaviru na českou ekonomiku. Proto jsme navrhli a také podpořili opatření, která naší ekonomice a našim občanům a podnikatelům a živnostníkům pomáhají. Bez mrknutí oka jsme zvedli ruku pro novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2020, který navýšil schodek rozpočtu na pětinásobek. Bez mrknutí oka jsme to podpořili. Nicméně to, co se tady projednává v tuto chvíli, ještě navíc ve stavu legislativní nouze, byť to ve stavu legislativní nouze není třeba řešit, protože skutečně je to zákon, který může v běžném procesu proběhnout, protože na letošní rok jsme veřejné finance, nebo státní rozpočet v podstatě vyřešili na minulé schůzi. To, co se tady navrhuje, to bych nazval takovým českým snem, nebo aspoň snem české vlády. Protože vláda v podstatě chce změnit pravidla rozpočtové odpovědnosti Mimochodem, na tu rozpočtovou odpovědnost dohlíží i Národní rozpočtová rada. Pokud by se toto schválilo, tak by na příštích osm let mohli asi zhasnout, zamknout barák a za osm let se vrátit, protože v podstatě vláda by mohla rozhazovat, téměř jak chce, a vždycky by řekla: No to ten prevít koronavirus, že jo. Co my? A opozice by taky jenom mohla tak stát a koukat se, jak si vláda uplácí své voliče či podobně.

Myslím si, že to je nemravné, tento návrh ve stavu legislativní nouze, a proto ho v žádném případě nemůžeme podpořit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jiří Dolejš, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Nelze jinak, než na téma nemravnosti tohoto počínání přičinit pár poznámek, když dovolíte, za frakci KSČM. Skutečně tímto krokem vlastně zlikvidujeme mnohaleté úsilí o to, abychom měli účinnou normu na fiskální kázeň? Ono totiž to úsilí má spletitou historii, a kritériem koneckonců účinnosti je, jak to funguje v praxi. Pravdou je, že původně kolegové v ODS někdy v roce 2003, myslím, že to bylo, měli takovou představu, že uzákoní vyrovnané rozpočty. Pak za premiéra Nečase přišel návrh na finanční ústavu. Nic. Návrh na finanční ústavu, přišel s tím i pan premiér Sobotka, nakonec z toho byl obyčejný zákon, protože jinak jsme se nebyli schopni dohodnout. A ta dohoda, která do jisté míry vyprázdnila smysl této normy a do jisté míry poukazovala na slabá místa této normy, tak ta z toho nástroje, který tady všichni hájí, a myslí si, jako že je to vyšší mravní princip ho hájit až do posledního muže, tak ta skutečně asi bude děravá. Pokud neobstojí v praxi.

A teď bych se rád dotkl některých bodů té opoziční zprávy. Především tvrdíte, že v tom, co učiníme, je fatální hrozba rozvolnění financí. Byl tady citován jistý článek z Hospodářských novin o pandemické trajektorii. No jaká je realita? Faktem je, že to, co se letos odehrává, nejspíš bude mít dozvuky i v následujících letech. A teď je záležitost, jestli jsme schopni to v rámci pravidla o fiskální kázni zvládnout.***
Přihlásit/registrovat se do ISP