(15.10 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, procedura bude velmi jednoduchá. Byl podán pouze jeden pozměňovací návrh, a to pana kolegy Juříčka. Tento návrh upravuje rozhodný okamžik pro stanovení úroku, jenž může být účtován spotřebiteli při jeho prodlení delším než 90 dnů. Jakmile odhlasujeme tento pozměňovací návrh, můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Je to sice jenom jeden pozměňovací návrh. Je otázkou, jestli máme hlasovat o proceduře, ale... Ano, budeme hlasovat.

Kdo souhlasí s navrženou procedurou?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 102. Přihlášeno 99 poslanců, pro 95, proti 1. Návrh procedury byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, jak už jsem říkala, pana kolegy Pavla Juříčka pod číslem 4812. A ještě jednou zopakuji, upravuje se rozhodný okamžik pro stanovení úroku, jenž může být účtován spotřebiteli při jeho prodlení delším než 90 dnů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Pardon, stanovisko ministryně? (Souhlasné.) Hlasování jsem ukončil, prohlašuji ho za zmatečné.

 

Zahajuji hlasování. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 104. Přihlášeno 99 poslanců. Pro 98, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy, přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 811, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 105. Přihlášeno 99 poslanců, pro 84, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Přikročíme k dalšímu tisku. Jedná se o

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb.,
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.
/sněmovní tisk 812/ - zkrácené jednání

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodajka rozpočtového výboru poslankyně Miloslava Vostrá bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otvírám. Rozhlédnu se po sále, zdali má někdo z poslanců zájem vystoupit. Nikoho nevidím. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se na zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, paní zpravodajka? Nemáte zájem.

Nyní prosím zpravodajku poslankyni Miloslavu Vostrou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Byly předloženy dva návrhy. První, který bychom měli hlasovat, je návrh pana kolegy Ferjenčíka, což je návrh na zamítnutí tohoto zákona. Pokud tento návrh nebude přijat, tak bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod číslem 4873 pana kolegy Stanjury, který se týká spotřebních daní. Bylo tady zdůvodněno. Jakmile prohlasujeme tento pozměňovací návrh, můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Všichni jsme slyšeli návrh procedury.

Zahajuji hlasování. Souhlasíte s navrženou procedurou? Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 106. Přihlášeno 99 poslanců, pro 96, proti žádný. Návrh procedury byl přijat.

 

Takže paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Takže nyní budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Ferjenčíka, což je návrh na zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, všichni jsme slyšeli, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí? Kdo je proti zamítnutí?

Hlasování číslo 107. Přihlášeno 99 poslanců. Pro 45, proti 52. Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod číslem 4873 pana kolegy Stanjury. Týká se to spotřební daně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko? (Ministryně financí: Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 108. Přihlášeno 99 poslanců, pro 43, proti 42. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Toto byly všechny pozměňovací návrhy. Můžeme hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb., podle sněmovního tisku 812, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Slyším žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami, prosím. Ještě někteří chybí, ale jestli tedy... Raději zagonguji, protože ten počet je skutečně malinko jiný, než byl dosud, nebo dost jiný... Takže myslím, že všichni dostali prostor se sem dostavit.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 109. Přihlášeno 99 poslanců, pro 52, proti 47. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní zpravodajce a paní ministryni.

 

S přednostním právem se hlásí poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Mám jenom prosbu. Protože si myslím, že napříč politickým spektrem odleva doprava nechceme mást veřejnost. Nazývejme věci pravými jmény. Po tomto hlasování prosím nenazývejme tento zákon zákonem o rozpočtové odpovědnosti, ale říkejme mu pravdivě zákon o rozpočtové neodpovědnosti. Nic jiného to není.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy přistoupíme k dalšímu bodu dnešního jednání Poslanecké sněmovny. A před projednáváním... tady se někteří poslanci hlásí do diskusí, ale to teď není.

 

Takže před projednáváním bodu

 

8.
Vládní návrh zákona o pravomoci Policie České republiky
a obecní policie postihovat porušení krizových opatření
a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
/sněmovní tisk 810/ - zkrácené jednání

bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání.

Otevírám rozpravu, do které nevidím nikoho, že by se hlásil. Pokud se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP