(10.50 hodin)

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Dámy a pánové, mám jednoduchý pozměňovací návrh, na kterém jsme pracovali i s Ministerstvem financí. De facto tento pozměňovací návrh upravuje rozhodný okamžik pro stanovení úroku, jenž může být účtován spotřebiteli při jeho prodlení delším než 90 dnů. Tímto okamžikem je první den kalendářního pololetí, ve kterém došlo k prodlení, takže je to jednoduchá změna pro upřesnění, aby u každého spotřebitele, který má spotřebitelský úvěr v prodlení, bylo naprosto zřejmé, od kterého data se to počítá. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Juříčkovi. Nyní pan poslanec Jan Hrnčíř. Kolegu Hrnčíře nevidím, jeho přihláška tedy propadá. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkné dopoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl říct jenom ten rozměr tohoto návrhu. Mimochodem, s jeho určitou novelou jsem já, a nejenom já, přišel už před rokem a týká se toho, že ten zákon o ochraně spotřebitele, který platí od 1. 12. 2016, velmi kultivoval prostředí spotřebitelských úvěrů, zcela jednoznačně. Byla tam jedna výjimka, a to si určitě vzpomenete, a to jsou takzvaní ičaři. Vždycky když někdo někomu chtěl napálit úvěr a nechtěl dodržovat přísná pravidla zákona o spotřebitelském úvěru, tak řekl: tady máte tisíc korun, založte si živnosťák, my vám to půjčíme jako podnikatelský úvěr, a tím se tomu jakoby vyhnou. To znamená, že já měl ten apetit to změnit už dřív. Tady ten důvod je o to větší, že to budou právě ti živnostníci a OSVČ, kteří se můžou dostat do prodlení.

A teď ten rozměr. Já to beru pro názornost, pro ty, co ten zákon tak podrobně neznají, jako takovou velkou pizzu, když to takhle řeknu, všech opatření, která se týkají ochrany spotřebitele, a co z toho vlastně teď nově bude dopadat na živnostníka, aby tady právě zase nevznikl nějaký omyl, že celý ten zákon se překlopí i na živnostníky.

Takže se v tom zákoně posuzuje úvěruschopnost spotřebitele, to jest bonita. A to jde až do takové míry, že v případě, že by se potom spotřebiteli podařilo prokázat před soudem, že nebyl posuzován, tak může vracet tu jistinu podle svých možností. To si myslím, že je jednoznačný velký trest. To tam je. Jsou tam procesy a lepší ochrana spotřebitelů při vyřizování stížností, reklamací při jednání se spotřebiteli při vymáhání pohledávek, určité informační povinnosti v reklamách, předsmluvních informacích a v případě neposkytnutí úvěru - to je tak, když někomu neposkytnou ten úvěr, tak ho musí informovat, jaký byl ten důvod. Nesmí se ručit směnkou a zajištění nesmí být ve zjevném nepoměru k výši úvěru.

A teď už se blížím k závěru. Spotřebitel může odstoupit do 14 dní bez uvedení důvodu. Jsou tam omezené náklady při předčasném splacení - to přece všichni přivítali - 1 % ze zbylé částky a půl procenta, když ta doba je kratší než rok. A ta poslední věc je, že je tam zastropování těch sankcí - to je to 0,1 % denně, maximálně 50 % jistiny do výše 200 tisíc. A co se děje v tomhle případě, je jenom to, že se z tohohle celého bloku, z té celé velké pizzy vezme tam malinký trojúhelníček, to jest zastropování těch sankcí ve výši 0,1 % a maximálně 50 % jistiny. Dokonce tam není ani těch 200 tisíc absolutní hodnoty, protože samozřejmě spotřebitelské úvěry jsou něco jiného než ty podnikatelské.

Takže já za sebe tohle vítám. Myslím si, že to je správný návrh i správně, řekněme, designovaný v tom, že vlastně to, co by teď hrozilo, a to, co skutečně souvisí s tím koronavirem, to znamená nějaké prodlení a nějaké tresty vůči OSVČ, tak tam se použije tahle pasáž ze zákona o spotřebitelském úvěru. Všechno ostatní je zase jako doposud, to znamená, ta ochrana se týká jenom těch spotřebitelů, nikoliv podnikajících fyzických osob - OSVČ a podobně.

Takže já poprosím o podporu. Děkuji za vypracování tohoto návrhu a případně se těším ještě na nějakou debatu, kdyby k tomu byly nějaké otázky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji v obecné rozpravě panu poslanci Patriku Nacherovi. Nyní pan poslanec Jan Hrnčíř, který už je přítomen, a jeho přihláška bude tedy realizována. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, já se omlouvám. Jsem pouze člověk, byl jsem tři minuty na toaletě a v těchto třech minutách jsem byl vyzván, takže se ještě jednou omlouvám. Byla to lidská potřeba. (Veselost v sále.)

Já bych chtěl vyjádřit stanovisko klubu SPD k této novele zákona o spotřebitelském úvěru. Samozřejmě ten problém, že jsou živnosti zneužívány těmi, jak tady zaznělo od paní ministryně, úvěrovými predátory a podobně, že jsou to neseriózní firmy, které prostě nutí ty lidi, kteří jsou v zoufalé situaci a prostě potřebují peníze, a řeknou, že ten spotřebitelský zákon nám nedává příliš pravomocí, jak vás oškubat, tak si vyřiďte živnostenský list a přijďte znovu. Takže v tuto chvíli je prostě nutí, aby se z nich stávali podnikatelé, živnostníci a nutí jim pak ty úvěry, které jsou skutečně za podmínek, které opravdu nejsou mravné. Je trochu chyba a škoda, protože tenhle problém je tady už déle, že zákon už nebyl třeba projednán standardním způsobem, nicméně je pravda, že v těch ekonomických problémech, ve kterých se teď mnoho lidí ocitne, budou prostě vyhledávat pomoc i u těch neseriózních poskytovatelů půjček, to znamená, ta ochrana je v tuto chvíli namístě a my tento zákon podpoříme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Hrnčířovi za vystoupení. Byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Vidím pana poslance Dominika Feriho. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené přítomné ministryně, já jsem měl připravenou poměrně dlouhou řeč, ale rozhodl jsem se ji neproslovit a čas, který takto ušetříme, věnovat paní ministryni, poněvadž nemám jinou možnost, jak se dostat k informaci ohledně zrušení daně z nabytí nemovité věci, než ji takto položit. A chtěl bych ten čas věnovat tomu, aby nás paní ministryně -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No to vám, pane poslanče, asi nemohu umožnit.

 

Poslanec Dominik Feri: Já se k tomu prosím, jestli mohu, dostanu. Nemusíte mě volat k věci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ale to je v zásadním rozporu s jednacím řádem.

 

Poslanec Dominik Feri: Já se ještě věnuji spotřebitelskému úvěru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak prosím, tak se věnujte spotřebitelskému úvěru.

 

Poslanec Dominik Feri: Aby nás paní ministryně vedle spotřebitelského úvěru ve své závěrečné řeči informovala i o tom, co plánuje vláda ohledně zrušení daně z nabytí nemovité věci, v jaké podobě a kdy to sem bude posláno. Velmi děkuji. Je to něco, na co se nás lidé ptají dennodenně, a my jim nedokážeme poskytnout uspokojivou odpověď.

Děkuji panu předsedajícímu za trpělivost. Věřím, že jsem příliš nevybočil z mantinelů daných jednacím řádem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji. Jsem trpělivost sama. Je stav nouze, tak si musíme nějak vyjít vstříc, ale je jenom na paní ministryni, jestli je ochotna ve svém přednostním právu odpovídat i na věci, které se netýkají návrhu zákona, který projednáváme ve stavu nouze.

Hlásí se s přednostním právem předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, já jsem velmi rád za váš postoj a postup a rád bych ho ocenil, protože jsem chtěl připomenout, že když kolegyně Richterová interpelovala předsedu vlády Andreje Babiše, tak pan Babiš vůbec neodpovídal na téma té interpelace a mluvit jste ho nechal úplně na volné téma. Takže si hlavně zvolme postoj, který je konzistentní a pro všechny stejný a spravedlivý. (Potlesk z lavic Pirátů.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP